Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie dotyczące OOŚ w procesie inwestycyjnym 2019 (Katowice)

Szkolenie dotyczące OOŚ w procesie inwestycyjnym 2019 (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 3 stycznia 2019 | 10:30

Szkolenie - KOBIZE.


"Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych"

Najbliższe terminy:
  • 30 września 2019 r., Katowice 
  • 14 października 2019 r., Wrocław

   Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

   Szkolenie stanowi syntetyczne kompendium wiedzy dotyczącej kluczowych zagadnień związanych z OOŚ. Pokazujemy najnowszy stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2017 r. i 2018 r.

   Fachową wiedzę popieramy przykładami - w tym analizą przypadków. Zdobędziesz wiedzę przydatną, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na e-mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

   Szkolenie ma charakter otwarty, dla wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat procedury ocen oddziaływania na środowisko (uzyskiwania decyzji środowiskowych) wymaganych w procesach inwestycyjnych. Szczególnie polecamy je pracownikom organów biorących udział w procedurze OOŚ oraz firmom stawiającym na rozwój poprzez inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych – zarówno dla przedsiębiorstw „dużych”, jak i MMŚP. Polecamy je m.in. osobom zajmującym stanowiska związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwach i samorządach terytorialnych, pracownikom z działów zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami w firmach, biurach projektowych, firmach doradczych, osobom przygotowującym opracowania środowiskowe, specjalistom ds. ochrony środowiska.


   Organizator:

   Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
    

    Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


    


   Miejsce szkolenia:
   • Katowice:
    ul. Krasińskiego 13
    Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602
    Zobacz lokalizację w Google Maps

    lub:
    Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a, Katowice
    lub:

    Restauracja "Retro", ul. Krahelskiej 11 (boczna od ul. Krasińskiego)
   • Wrocław:
    Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74
    Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 51.100758, dł. geogr. 17.032738
    Zobacz lokalizację w Google Maps

   Czas szkolenia:
   Najbliższe zaplanowane terminy: 
   • 30 września 2019 r., Katowice 
   • 14 października 2019 r., Wrocław
     Godz.:
     • 10,00-16,00(plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,00-18,00

     Program szkolenia
     • Zasady funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) - omówienie zmian obowiązujących od stycznia 2017 r. i 2018 r. oraz przepisów przejściowych
     • Kwalifikacja przedsięwzięć dotycząca obowiązku wykonywania OOŚ – ćwiczenie warsztatowe 
     • Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko (krok po kroku) dla poszczególnych grup przedsięwzięć, wraz z praktycznymi wskazówkami - jak szybko i skutecznie przejść/przeprowadzić procedurę? (studia/symulacje przypadków, dyskusja)
     • Zmiany KPA i ich wpływ na procedurę OOŚ
     • Organy zaangażowane w proces wydawania, uzgadniania i opiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nowy organ od 2018 r.
     • Analiza dokumentacji (decyzja, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - ROŚ) - wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania ROŚ i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
     • Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - wybrane dobre praktyki
     • Procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000 
     • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
     • Dobra decyzja środowiskowa - studia przypadków wraz z orzecznictwem i omówieniem konsekwencji
     • Wymogi środowiskowe przy realizacji inwestycji - na co zwrócić uwagę przy dofinansowaniach, by szybko zdobyć i bez problemu rozliczyć środki UE?
     • Sporządzanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami - wykonać we własnym zakresie, czy zlecić? - studia przypadków (case studies), wzory dokumentów
     • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i jej ewentualne uzupełnienia - warsztaty
     • Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko
     • Możliwości zaskarżenia decyzji środowiskowej lub decyzji odmawiającej wydania uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia

     Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
     • jak przebiega proces oceny oddziaływania na środowisko oraz jakie wymagania stawia aktualne prawodawstwo w przedmiotowym zakresie i w jaki sposób je spełnić?
     • kiedy i w jaki sposób należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia?
     • w jaki sposób przygotować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia?
     • jakie są konsekwencje niewłaściwych postępowań związanych z procedurą uzyskania decyzji środowiskowej?

     Po tym szkoleniu będziesz umieć:
     • zidentyfikować w jakich przypadkach podmiot będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową

     Metody szkoleniowe:
     Warsztaty, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.


     Eksperci prowadzący szkolenie:

     • W Katowicach:
      Anna Jagoda-Siegmund
      – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach (m.in. oceny oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia) i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego.
      Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
     • We Wrocławiu:
      Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), szkoleniowiec - m.in. w zakresie Prawa wodnego. Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

     Zasady naboru:
     Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:     Inwestycja w szkolenie:
     • Cena: 
      • Katowice: 550 zł netto (676,50 brutto)/Osobę
      • Wrocław: 650 zł netto (799,50 brutto)/Osobę

     Rabaty/promocje/dofinansowania:
     • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
     • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP"
     • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" 
     • 20% dla studentów studiów dziennych, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej
     • 10% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
     • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
     • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
     • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
     Uwaga! powyższe rabaty nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższą spośród wymienionych powyżej pozycji.


     Cena zawiera:
     • materiały szkoleniowe,
     • serwis kawowy,
     • lunch,
     • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
     Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
     • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
     • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

     Dane do przelewu:
     Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
     ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
     Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
     Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – OOŚ”     Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
     • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
     • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu. 
     • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0)
     • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
     • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
     • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
     • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
     • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
     • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
     • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
     • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

     Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
     • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
      tel. 601 337 170
      e-mail: mj.cichy@cp.org.pl


     Serdecznie zapraszamy!

     Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.
     Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


     Udostępnij

     0 komentarze :

     Prześlij komentarz