Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie dotyczące OOŚ w procesie inwestycyjnym

Szkolenie dotyczące OOŚ w procesie inwestycyjnym

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 11:10

Szkolenie - KOBIZE.


"Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych"

Terminy:
 • Udział ON-LINE lub stacjonarny (w Katowicach albo we Wrocławiu - jak poniżej):
  • 22 lipca 2024 r. (ON-LINE / Katowice)
  • 30 sierpnia 2024 r. (ON-LINE / Katowice)
  • 10 października 2024 r. (ON-LINE / Katowice)
  • 9 grudnia 2024 r. (ON-LINE / Katowice)

    
  Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

  Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych PARP! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

  Szkolenie stanowi syntetyczne kompendium wiedzy dotyczącej kluczowych zagadnień związanych z OOŚ. Pokazujemy najnowszy stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych.

  Fachową wiedzę popieramy przykładami - w tym analizą przypadków. Zdobędziesz wiedzę przydatną, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na e-mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

  Szkolenie ma charakter otwarty, dla wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat procedury ocen oddziaływania na środowisko (uzyskiwania decyzji środowiskowych) wymaganych w procesach inwestycyjnych. Szczególnie polecamy je pracownikom organów biorących udział w procedurze OOŚ oraz firmom stawiającym na rozwój poprzez inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych – zarówno dla przedsiębiorstw „dużych”, jak i MMŚP. Polecamy je m.in. osobom zajmującym stanowiska związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwach i samorządach terytorialnych, pracownikom z działów zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami w firmach, biurach projektowych, firmach doradczych, osobom przygotowującym opracowania środowiskowe, specjalistom ds. ochrony środowiska.


  https://goo.gl/forms/P0kgXvTYiN8nB2t03


  Organizator:
  Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

   

   Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


   


  Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.
   
  Miejsca szkoleń stacjonarnych:
  • Katowice: 
   • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 135
    lub
   • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a, Katowice
  • Wrocław: 
   • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), Plac Konstytucji 3 Maja nr 3
    lub
   • Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74
   
   Godziny szkolenia:
   • Katowice/ON-LINE:
    • 8.15 - 15.00
     (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)
   • Wrocław/ON-LINE:
    • 9.00 - 16.00
     (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,00-18,00)


   Program szkolenia

   • Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko; prelekcja, dyskusja na żywo
    • Zasady funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) - omówienie najnowszych zmian
    • Możliwości wstrzymywania procesu inwestycyjnego – zmiany i ich konsekwencje
   • Klasyfikacja przedsięwzięć, Schemat procedury dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; prelekcja, warsztaty, współdzielenie ekranu, dyskusja na żywo
    • Kwalifikacja przedsięwzięć dotycząca obowiązku wykonywania OOŚ – ćwiczenie warsztatowe
    • Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko (krok po kroku) dla poszczególnych grup przedsięwzięć, wraz z praktycznymi wskazówkami - jak szybko i skutecznie przejść/przeprowadzić procedurę? (studia/symulacje przypadków, dyskusja), zmiany KPA i ich wpływ na procedurę ooś
    • Organy zaangażowane w proces wydawania, uzgadniania i opiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz analiza Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko (ROŚ); prelekcja, warsztaty, współdzielenie ekranu, dyskusja na żywo
    • Analiza dokumentacji (decyzja, raport - ROŚ), wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania ROŚ i KIP
    • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i jej ewentualne uzupełnienia – warsztaty
    • Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - wybrane dobre praktyki
   • Ponowna ocena oddziaływania, ocena oddziaływania na Naturę 2000, podsumowanie; prelekcja,  dyskusja na żywo
    • Procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000
    • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
    • Dobra decyzja środowiskowa - studia przypadków wraz z orzecznictwem i omówieniem konsekwencji
    • Wymogi środowiskowe przy realizacji inwestycji - na co zwrócić uwagę przy dofinansowaniach, by szybko zdobyć i bez problemu rozliczyć środki UE?
    • Sporządzanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami - wykonać we własnym zakresie, czy zlecić? - studia przypadków (case studies), wzory dokumentów
    • Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko
    • Podsumowanie szkolenia

   Absolwent tego szkolenia:
   • Analizuje proces oceny oddziaływania na środowisko
   • Ocenia kwalifikację przedsięwzięcia do obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej
   • Monitoruje proces inwestycyjny pod kontem oddziaływania na środowisko
   • Charakteryzuje zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
   • Analizuje Raport o Oddziaływaniu na Środowisko (ROŚ) pod kątem zawartości decyzji środowiskowej
   • Ocenia konsekwencje nieprawidłowego przygotowania dokumentacji
   • Charakteryzuje źródła pozyskiwania informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
   • Ocenia możliwość wstrzymania procesu inwestycyjnego
   • Sporządza elementy dokumentacji wymaganej w procesie uzyskania decyzji środowiskowej
   • Ocenia czas potrzebny na przeprowadzenie procedury OOŚ
   • Ocenia wpływ udziału społeczeństwa na proces inwestycyjny

   Metody szkoleniowe:
   Warsztaty, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.


   Ekspertka prowadząca szkolenie:

   Anna Jagoda-Siegmund - Trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach (m.in. oceny oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia) i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji (Członek Zarządu Głównego) oraz prowadzi liczne szkolenia otwarte i zamawiane. Z tematyki dotyczącej OOŚ, w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziła 13 szkoleń, dla łącznej liczby ok. 220 osób (stan na sierpień 2023). Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


   Zasady naboru:
   Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:


   Inwestycja w szkolenie:
   • Cena:
    • 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)

   Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:
   • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
   • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP 
   • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji 
   • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP 
   • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
   • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
   • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

    
   Uwaga! powyższe rabaty nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższą spośród wymienionych powyżej pozycji.

   Cena zawiera:
   • materiały szkoleniowe,
   • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
   • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
   • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
   • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
   • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

   Dane do przelewu:
   Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
   ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
   Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
   Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – OOŚ”   Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
   • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
   • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
   • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0)
   • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
   • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
   • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
   • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
   • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
   • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
   • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
   • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.
    
   Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
   • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
    tel. 601 337 170
    e-mail: mj.cichy@cp.org.pl   Serdecznie zapraszamy!


   https://goo.gl/forms/P0kgXvTYiN8nB2t03   Udostępnij

   0 komentarze :

   Prześlij komentarz