Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie dotyczące OOŚ w procesie inwestycyjnym (on-line oraz Katowice)

Szkolenie dotyczące OOŚ w procesie inwestycyjnym (on-line oraz Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 16:54

Szkolenie - KOBIZE.


"Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych"

Obecnie zaplanowane szkolenia:
  • Terminy HYBRYDOWE (on-line + Katowice):
   • 17 grudnia 2021 r. 

   Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

   Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych PARP! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

   Szkolenie stanowi syntetyczne kompendium wiedzy dotyczącej kluczowych zagadnień związanych z OOŚ. Pokazujemy najnowszy stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych.

   Fachową wiedzę popieramy przykładami - w tym analizą przypadków. Zdobędziesz wiedzę przydatną, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na e-mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

   Szkolenie ma charakter otwarty, dla wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat procedury ocen oddziaływania na środowisko (uzyskiwania decyzji środowiskowych) wymaganych w procesach inwestycyjnych. Szczególnie polecamy je pracownikom organów biorących udział w procedurze OOŚ oraz firmom stawiającym na rozwój poprzez inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych – zarówno dla przedsiębiorstw „dużych”, jak i MMŚP. Polecamy je m.in. osobom zajmującym stanowiska związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwach i samorządach terytorialnych, pracownikom z działów zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami w firmach, biurach projektowych, firmach doradczych, osobom przygotowującym opracowania środowiskowe, specjalistom ds. ochrony środowiska.


   https://goo.gl/forms/P0kgXvTYiN8nB2t03


   Organizator:
   Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017    

    Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


    


   Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.
    
   Miejsca szkoleń stacjonarnych:
   • Katowice: 
    • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 225
     lub
    • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a, Katowice
   • Wrocław: 
    • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), Plac Konstytucji 3 Maja nr 3
     lub
    • Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74
    
    Godziny szkolenia:
    • On-line/hybrydowe:
     • 9.00-15.45 (plus możliwość konsultacji telefonicznych dla Uczestników szkolenia: 15.45-17.45)
    • Stacjonarne:
     • 9.30-16.15 (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,15-17,15)

    Program szkolenia
    • Zasady funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) - omówienie zmian obowiązujących od stycznia 2017 r. i 2018 r. oraz przepisów przejściowych
    • Kwalifikacja przedsięwzięć dotycząca obowiązku wykonywania OOŚ – ćwiczenie warsztatowe 
    • Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko (krok po kroku) dla poszczególnych grup przedsięwzięć, wraz z praktycznymi wskazówkami - jak szybko i skutecznie przejść/przeprowadzić procedurę? (studia/symulacje przypadków, dyskusja)
    • Zmiany KPA i ich wpływ na procedurę OOŚ
    • Organy zaangażowane w proces wydawania, uzgadniania i opiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nowy organ od 2018 r.
    • Analiza dokumentacji (decyzja, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - ROŚ) - wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania ROŚ i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)
    • Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - wybrane dobre praktyki
    • Procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000 
    • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
    • Dobra decyzja środowiskowa - studia przypadków wraz z orzecznictwem i omówieniem konsekwencji
    • Wymogi środowiskowe przy realizacji inwestycji - na co zwrócić uwagę przy dofinansowaniach, by szybko zdobyć i bez problemu rozliczyć środki UE?
    • Sporządzanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami - wykonać we własnym zakresie, czy zlecić? - studia przypadków (case studies), wzory dokumentów
    • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i jej ewentualne uzupełnienia - warsztaty
    • Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko
    • Możliwości zaskarżenia decyzji środowiskowej lub decyzji odmawiającej wydania uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia

    Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
    • jak przebiega proces oceny oddziaływania na środowisko oraz jakie wymagania stawia aktualne prawodawstwo w przedmiotowym zakresie i w jaki sposób je spełnić?
    • kiedy i w jaki sposób należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia?
    • w jaki sposób przygotować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia?
    • jakie są konsekwencje niewłaściwych postępowań związanych z procedurą uzyskania decyzji środowiskowej?

    Po tym szkoleniu będziesz umieć:
    • zidentyfikować w jakich przypadkach podmiot będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową

    Metody szkoleniowe:
    Warsztaty, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.


    Eksperci prowadzący szkolenie:
    • ON-LINE, hybrydowo oraz w Katowicach:
     Anna Jagoda-Siegmund
     – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach (m.in. oceny oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia) i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego.
     Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

    • We Wrocławiu:
     Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), szkoleniowiec - m.in. w zakresie Prawa wodnego. Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

    Zasady naboru:
    Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:    Inwestycja w szkolenie:
    • Cena:
     • udział on-line: 590 zł netto/Osobę (725,70 zł brutto)
     • udział stacjonarny: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)

    Rabaty/promocje/dofinansowania: 
    • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
    • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP 
    • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji 
    • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP 
    • 20% przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
    • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń 
    • 5% dla dla drugiego i kolejnych osób zgłoszonych z tej samej firmy

     
    Uwaga! powyższe rabaty nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższą spośród wymienionych powyżej pozycji.

    Cena zawiera:
    • materiały szkoleniowe,
    • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
    • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
    • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
    • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
    • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

    Dane do przelewu:
    Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
    ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
    Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
    Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – OOŚ”    Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
    • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
    • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu. 
    • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0)
    • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
    • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
    • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
    • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
    • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
    • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
    • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
    • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.
     
    Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
    • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
     tel. 601 337 170
     e-mail: mj.cichy@cp.org.pl    Serdecznie zapraszamy!


    https://goo.gl/forms/P0kgXvTYiN8nB2t03    Udostępnij

    0 komentarze :

    Prześlij komentarz