Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych''

Szkolenie ''Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 3 stycznia 2022 | 06:18

Szkolenie - gospodarka odpadami, zmiany w prawie (Katowice, woj. śląskie)

"Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych"

Najbliższe terminy szkolenia: 
 • Terminy ON-LINE:
  • 24 października 2023 r.
  • 4 grudnia 2023 r.

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi rekultywacji składowisk odpadów, w tym, dotyczącymi monitoringu poeksploatacyjnego,
 • przedstawienie problematyki rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych,
 • analiza możliwości wykorzystania odpadów w procesie rekultywacji w świetle zmienionej ustawy o odpadach,
 • zapoznanie się z procedurami administracyjnymi, które należy wypełnić prowadząc rekultywację.
Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących rekultywację składowisk lub terenów niekorzystnie przekształconych oraz odpowiedzialnych za nadzór nad tego rodzaju działaniami

Fachową wiedzę popieramy przykładami. Wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni). 


https://forms.gle/e8fWsTZfXu78dimH6Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017.
 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:
Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 225
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a


Godziny szkolenia:
 • 8.00 - 15.00
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników w cenie szkolenia: dwie godziny po zakończeniu szkolenia)


Program szkolenia
 • Akty prawne regulujące problematykę rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów niekorzystnie przekształconych,
 • Wpływ zapisu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych i uzgodnień branżowych na kierunek i sposób prowadzenia rekultywacji.
 • Dokumentacja rekultywacyjna – co powinny zawierać projekty rekultywacji dla składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych.
 • Procedury administracyjne – decyzje „rekultywacyjne”, oceny oddziaływania na środowisko, zezwolenia, obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów i jego odpowiedzialność, monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów, zakończenie rekultywacji, wykorzystanie terenów zrekultywowanych.
 • Rekultywacja z wykorzystaniem odpadów – co na to ustawa o odpadach i jakie wymagania trzeba spełnić w zakresie decyzji odpadowych oraz warunków prowadzenia działalności.
 • Finansowanie rekultywacji – fundusz likwidacji zakładu górniczego; inne źródła finansowania robót rekultywacyjnych.
 • Kontrole – okoliczności, zakres, wymagania formalne oraz niezbędne dokumenty
 • Niekorzystne oddziaływanie na środowisko terenów i obiektów rekultywowanych – podejmowanie działań
 • Analizy przypadków – dokumentacja własna uczestników oraz inne przykłady rekultywacji składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych.

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:

 • co należy zrobić, by zgodnie z prawem prowadzić rekultywację składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych,
 • jakie decyzje administracyjne oraz inne uzgodnienia powinieneś uzyskać, jak prawidłowo zakończyć rekultywację i zagospodarować odzyskany teren

Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
 • zidentyfikować obowiązki Twojej firmy w świetle obowiązujących przepisów,
 • zweryfikować posiadane uprawnienia w zakresie decyzji rekultywacyjnych oraz gospodarowania odpadami i prawidłowo przygotować stosowną dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności związanej z rekultywacją składowisk odpadów lub terenów niekorzystnie przekształconych,
 • zweryfikować dokumentację techniczną rekultywacji pod kątem wymagań prawnych, prowadzić wymagany prawem monitoring, ewidencje i sprawozdawczość
Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją i analizą przypadków.


Ekspert prowadzący szkolenie:

Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), Ekspert Czystszej Produkcji. Szkoleniowiec - m.in. prowadzi szkolenia w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, m.in. w zakresie prowadzenia licznych szkoleń otwartych oraz zamawianych.
Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:Inwestycja w szkolenie:

Cena:

 • udział on-line: 790 zł netto/Osobę (971,70 zł brutto)

Rabaty i promocje:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej rabatów (lub promocji).

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.


Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – rekultywacja"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

 

Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz inne referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!https://forms.gle/e8fWsTZfXu78dimH6


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz