Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych''

Szkolenie ''Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 10:50

Szkolenie - gospodarka odpadami, zmiany w prawie (Katowice, woj. śląskie)

"Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych"

Najbliższe terminy szkolenia: 
 • Terminy ON-LINE:
  • 3 października 2024 r.
  • 3 grudnia 2024 r.

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi rekultywacji składowisk odpadów, w tym, dotyczącymi monitoringu poeksploatacyjnego,
 • przedstawienie problematyki rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych,
 • analiza możliwości wykorzystania odpadów w procesie rekultywacji w świetle ustawy o odpadach oraz przepisów powiązanych,
 • zapoznanie się z procedurami administracyjnymi, które należy wypełnić prowadząc rekultywację składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych.

Szkolenie przeznaczone jest dla
podmiotów prowadzących rekultywację składowisk lub terenów niekorzystnie przekształconych lub odpowiedzialnych za nadzór nad tego rodzaju działaniami, a także dla chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia rekultywacji składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych.

Fachową wiedzę popieramy przykładami. Wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni). 


https://forms.gle/e8fWsTZfXu78dimH6Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017.
 
 
 
 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:
Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 135
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a


Godziny szkolenia:
 • 8.00 - 15.00
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników w cenie szkolenia: dwie godziny po zakończeniu szkolenia)


Program szkolenia
 • Akty prawne regulujące problematykę rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów niekorzystnie przekształconych.
 • Wpływ zapisu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych i uzgodnień branżowych na kierunek i sposób prowadzenia rekultywacji.
 • Dokumentacja rekultywacyjna – co powinny zawierać projekty rekultywacji dla składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych.
 • Procedury administracyjne – decyzje „rekultywacyjne”, oceny oddziaływania na środowisko, zezwolenia, obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów i jego odpowiedzialność, monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów, zakończenie rekultywacji, wykorzystanie terenów zrekultywowanych.
 • Rekultywacja z wykorzystaniem odpadów – co na to ustawa o odpadach i jakie wymagania trzeba spełnić w zakresie decyzji odpadowych oraz warunków prowadzenia działalności.
 • Finansowanie rekultywacji – fundusz likwidacji zakładu górniczego; inne źródła finansowania robót rekultywacyjnych.
 • Kontrole – okoliczności, zakres, wymagania formalne oraz niezbędne dokumenty.
 • Niekorzystne oddziaływanie na środowisko terenów i obiektów rekultywowanych - podejmowanie działań.
 • Analizy przypadków – dokumentacja własna uczestników oraz inne przykłady rekultywacji składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych.

Absolwent tego szkolenia:

 • identyfikuje wymagania prawne oraz procedury administracyjne niezbędne do właściwego i zgodnego z przepisami przeprowadzenia rekultywacji składowisk odpadów lub terenów niekorzystnie przekształconych;
 • opracowuje ogólną koncepcję rekultywacji w oparciu o zidentyfikowane cele i kierunki procesu;
 • prawidłowo ocenia dokumentację techniczną rekultywacji pod kątem wymagań prawnych;
 • efektywnie nadzoruje techniczne prowadzenie rekultywacji i zagospodarowanie odzyskanego terenu;
 • organizuje wymagany prawem monitoring, prowadzi niezbędną ewidencję i sprawozdawczość wynikającą z uzyskanych decyzji administracyjnych.
 
Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją i analizą przypadków.


Ekspert prowadzący szkolenie:

Andrzej Milian - szkoleniowiec, od wielu lat współpracujący ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, m.in. w zakresie prowadzenia licznych szkoleń otwartych oraz zamawianych. Ekspert Czystszej Produkcji.
Od 5 lat samorządowiec, kierujący wydziałem ochrony środowiska w jednej z największych gmin wiejskich w Polsce. Wcześniej trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, a także projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych i składowisk odpadów), przez ponad 20 lat prowadzący własną działalność doradczą oraz współpracujący z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Absolwent Studiów Podyplomowych:
 • "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Certyfikaty: Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  ISO 45001:2018 AZJ-2019-V-C352 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego nr AZJ-2019-VI-C454 wydane przez TÜV Rheinland Precisely Right)
 • "Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym" na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:Inwestycja w szkolenie:

Cena:

 • udział on-line: 790 zł netto/Osobę (971,70 zł brutto)

Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej rabatów (lub promocji).

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.


Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – rekultywacja"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

 

Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz inne referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!https://forms.gle/e8fWsTZfXu78dimH6


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz