Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Czystsza Produkcja - na seminarium w Katowicach (27.02.2019)

Czystsza Produkcja - na seminarium w Katowicach (27.02.2019)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 13 marca 2019 | 16:10


Dnia 27 lutego 2019 r. na zaproszenie Obserwatorium – Technologie dla Ochrony Środowiska, działającego przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, wzięliśmy udział w V Panelu dyskusyjnym pt. „Technologie dla ochrony środowiska – nowe kierunki rozwoju”.

Spotkanie panelowe zorganizowano w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”. Projekt ten powstał przede wszystkim jako kontynuacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który jest obligatoryjnym elementem działalności samorządów województw na rzecz innowacyjnego rozwoju w perspektywie 2014-2020, a jego głównym celem jest wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Istotnym celem jest również aktualizacja Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020, głównie dla zweryfikowania dostępnych specjalizacji technologicznych i tym samym wskazania nowych technologii i obszarów technologicznych – zwłaszcza cross sektorowych.

W programie spotkania zaprezentowano następujące wystąpienia:
Prezentacja działalności Regionalnego Obserwatorium Specjalistycznego Technologie dla Ochrony Środowiska (Małgorzata Deska, Główny Instytut Górnictwa);
Dobre praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta w idei Smart City (Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.);
Edukacja w kierunku GOZ - praktyki, doświadczenia - oferta na Śląsku (Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska/Sekretarz Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji).

Była to zatem kolejna okazja, aby zaprezentować różne aspekty edukacji w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, w tym Czystszej Produkcji – m.in. Akademii CP oraz studiów podyplomowych „Gospodarka o obiegu zamkniętym i Czystsza produkcja w praktyce”. Nasza prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i wywołała ożywioną dyskusję. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.


Źródła:
www.ris.slaskie.pl
www.obserwatorium.gig.eu

Opracowała: Małgorzata Hordyńska


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz