Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » ABC przepisów prawnych w ochronie środowiska

ABC przepisów prawnych w ochronie środowiska

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 14 marca 2019 | 07:00Szkolenie: "Obowiązki przedsiębiorcy dotyczące ochrony środowiska – ABC uwarunkowań prawnych"

Najbliższe zaplanowane terminy:

 

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

Cele szkolenia:
 • zapoznanie Uczestników z podstawowymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska,
 • zidentyfikowanie obowiązków wynikających aktualnych regulacji prawnych dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • zapoznanie Uczestników z procedurami administracyjnymi niezbędnymi do uregulowania stanu formalnoprawnego firmy.
Adresaci szkolenia:
 • Osoby zainteresowane zapoznaniem się z podstawowymi obowiązkami przedsiębiorców wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska 

W przystępny i praktyczny sposób przekażemy Ci podstawową wiedzę na temat przepisów środowiskowych. Dowiesz się co powinieneś/powinnaś robić, w jakich terminach, do jakich instytucji kierować wymagane sprawozdania itp.

Serdecznie zapraszamy.Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017 
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Miejsce szkolenia: 
 • Park Naukowo - Technologiczny
  Nowy Kisielin - ul. A. Wysockiego 4
  66-002 Zielona Góra
  (sala konferencyjna)
 
Czas szkolenia:

Najbliższe zaplanowane terminy:

Godziny szkolenia:
 • 9.00-15.45
  (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15.45-17.45)

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:
 • jak zidentyfikować wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska dotyczące Twojej firmy,
 • czy Twoja działalność powinna zostać zgłoszona organom ochrony środowiska,
 • jakie pozwolenia i zezwolenia powinieneś posiadać,
 • jakie ewidencje prowadzić i jakie sprawozdania sporządzać w związku z działalnością Twojej firmy,
 • czy grożą Ci kary za nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych i jak zminimalizować ich skutki, Jakie czynności należy podjąć w związku z planowanymi inwestycjami?
Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • zidentyfikować podstawowe obowiązki Twojej firmy z zakresu ochrony środowiska i podjąć odpowiednie kroki w celu ich wypełnienia.


Program szkolenia:

Cz. I, godz. 9.00-13.00:
 • Prawo ochrony środowiska
  • Ogólne wymagania związane z ochroną wszystkich komponentów środowiska i wymagania formalne stawiane korzystającym z niego
  • Zasady uzyskiwania pozwoleń emisyjnych (substancje i energia) oraz obowiązki wynikające z nałożonych w nich warunków
  • Zgłoszenia instalacji
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • KOBiZE
 • Odpady
  • Zasady gospodarowania odpadami, w tym wymagania dotyczące wytwórców odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność obejmującą zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zezwolenia, rejestry, ewidencje, sprawozdania – co powinienem posiadać i jakie dokumenty przekazywać organom ochrony środowiska aby działać zgodnie z prawem
 • Prawo wodne
  • Obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów ustawy
  • Zgody wodnoprawne i opłaty za usługi wodne
  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – retencja
  • Konsekwencje zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – wpływ na proces inwestycyjny, pozwolenia i opłaty
Cz. II, godz. 13.30 - 15.45:
 • Wprowadzanie wyrobów w opakowaniach, opakowań i produktów
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji oraz baterie i akumulatory – podstawowe obowiązki wprowadzających na rynek, użytkowników oraz gospodarujących odpadami powstałymi ze sprzętu, pojazdów i baterii
 • Proces inwestycyjny – postępowanie w sprawie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Ochrona przyrody – co Przedsiębiorca powinien wiedzieć o ochronie flory, fauny i abiotycznych elementów przyrody
 • Najważniejsze terminy w ochronie środowiska
 • Kary finansowe i inne konsekwencja nieprzestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Metody szkoleniowe:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją, analizą przypadków.


Ekspert prowadzący szkolenie:

Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów). Prowadzi liczne szkolenia w szerokim zakresie tematycznym związanym z ochroną środowiska. Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Zasady naboru:
do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione powyżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).


Inwestycja w szkolenie:

 • Cena:
  • 650 netto (799,50 brutto)/Osobę
Rabaty/promocje/dofinansowania:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP"
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP"
 • 10% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla dla drugiego i kolejnych osób zgłoszonych z tej samej firmy
Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentką w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.


Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – ABC ochrony środowiska"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0)
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice. 
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia. 
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie

Zobacz statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych


Zobacz referencje dotyczące naszych szkoleń
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
   • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
    tel. 668 222 646
    e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
   • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
    tel. 601 33 71 70
    e-mail: mj.cichy@cp.org.pl

    Serdecznie zapraszamy!


    Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.    Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

    Udostępnij

    0 komentarze :

    Prześlij komentarz