Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Warsztaty eksperckie na temat wskaźników SDG w warszawskim GUS (24.06.2019)

Warsztaty eksperckie na temat wskaźników SDG w warszawskim GUS (24.06.2019)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 22 lipca 2019 | 11:22


24 czerwca 2019 r., w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyły się kolejne warsztaty eksperckie, poświęcone mierzeniau efektów działań biznesu na rzecz Agendy 2030 - tj. wyznaczonych przez nią 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Warsztaty zorganizowane zostały przez CSR Consulting oraz GUS, w ramach "Kampanii 17 Celów" mobilizującej biznes do pojęcia działań na rzecz Agendy 2030. Patronat honorowy nad Kampanią sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.


Warsztaty mają na celu wypracowanie kluczowych wskaźników mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Prace odbywają się w gronie zaproszonych ekspertów - ze świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Wynikiem tych prac ma być krótka, przejrzysta lista najważniejszych wskaźników, które każda firma mogłaby umieścić w swoim raporcie pozafinansowym lub na stronie www. Upublicznianie takiego jednolitego zestawu wskaźników umożliwiałoby porównywanie wyników firm, mierzenie postępów, a równocześnie przyczyniałoby się do popularyzacji Celów Agendy 2030.

Obecna edycja warsztatów dotyczyła następujących Celów:
  • nr 3: Dobre zdrowie i jakość życia,
  • nr 4: Dobra jakość edukacji,
  • nr 5: Równość płci,
  • nr 8: Wzrost gospodarczy i godna praca,
  • nr 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
  • nr 12: Zrównoważona konsumpcja i produkcja.

W spotkaniu, jako jeden z zaproszonych ekspertów, uczestniczył Prezes naszego Stowarzyszenia. Oczywiście podstawową grupą dyskusyjną, w której braliśmy udział, była ta omawiająca cel nr 12 - dotyczący Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji. Wyniki wszystkich prac/warsztatów zostaną ogłoszone i podsumowane podczas konferencji pod koniec września br.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz