Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » O CP na Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej GOZ - w Racławicach (2-3 lipca 2019 r.)

O CP na Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej GOZ - w Racławicach (2-3 lipca 2019 r.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 23 lipca 2019 | 10:50
O CP na Międzynarodowej Konferencji Naukowej
"Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami"
(Racławice, 2-3 lipca 2019 r.)


W malowniczo położonym Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA miało miejsce trzecie już spotkanie dotyczące Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, zorganizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Enerią PAN – Pracownię Badań Strategicznych. Konferencja została zrealizowana w ramach międzynarodowego projektu „International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy”, który jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Główną organizatorką Konferencji była jak co roku, przewodnicząca Komitetu naukowego – ekspertka w kwestiach Circular Economy – Pani dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, IGSMiE PAN. Konferencję zaszczycili liczni goście z polskich jednostek badawczo-naukowych i instytutów, a także przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i jednostek samorządu terytorialnego, a także specjaliści GOZ z różnych stron Świata (Szwecja, Łotwa, Norwegia, Wlk. Brytania, Niemcy, Włochy). Podczas wystąpień panelowych zaprezentowano przykłady dobrych praktyk zarówno prawnych, organizacyjnych, jak i metodologicznych z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym; zapoznano słuchaczy z następującymi zagadnieniami: racjonalne wykorzystanie surowców ze źródeł pierwotnych i wtórnych, rola energii i surowców w rozwoju GOZ, proekologiczne rozwiązania technologiczne w zakresie racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów, edukacja ekologiczna, monitorowanie GOZ, instrumenty wspierające GOZ, takie jak min. narzędzia informatyczne, platformy, bazy danych i wiele innych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dotycząca zrównoważonej produkcji wina połączona z degustacją.

„Strategia Czystszej Produkcji na każdym etapie GOZ – przykłady wdrożeń i efekty” – to temat referatu naszej członkini dr inż. Małgorzaty Hordyńskiej, która na Konferencji reprezentowała zarówno Stowarzyszenie, jak i swoją macierzystą jednostkę naukowo-dydaktyczną – Politechnikę Śląską. Pani Małgosia zaprezentowała konkretne przykłady zastosowań Strategii Czystszej Produkcji przez firmy i jednostki naukowo-dydaktyczne, biorące udział w ostatniej, 46. Akademii Czystszej Produkcji.

Szczególnie podobały się projekty takich firm jak: Kegar Sp. z o.o. z Kępic („Wykorzystanie odpadów powstających przy produkcji skór garbowanych chromowo” do produkcji zabawek dla psów we współpracy z lokalnym Środowiskowym Domem Pomocy), czy Gyllow Tradycyjnie z Przejmy, produkująca powidła z buraków („Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery poprzez zmianę sposobu ogrzewania kotłów produkcyjnych na gazowe”). Największym jednak zaskoczeniem była możliwość wdrażania strategii Czystszej Produkcji przez placówki naukowo-dydaktyczne (z pełną listą projektów zrealizowanych z ramach 46. Akademii CP możesz zapoznać się tutaj). Nowa hierarchia postępowania z odpadami, jak również chęć zmiany wizerunku na bardziej „zrównoważony”, powoduje że wiele firm i organizacji, które dotychczas nie interesowały się problemami ochrony środowiska, teraz sięgają po sprawdzone i proste narzędzia umożliwiające dostosowanie do szybko zmieniających się przepisów. Wiele firm widzi w tym także ogromne możliwości oszczędności zarówno mediów, jak i zasobów, jak i drogę do poprawy swojego wizerunku, a więc relacji z otoczeniem, co ma niebagatelny wpływ na pozyskiwanie wymagającego współcześnie klienta. W takim kontekście zaprezentowano właśnie strategię Czystszej Produkcji, a funkcjonujące w oparciu o nią firmy – jako te, które są przygotowane do zmiany modelu biznesowego na spójny z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym.

Prezentacje z ww. konferencji można zobaczyć pod adresem: http://konferencja-pan.pl/prezentacje-2/

Opracowała: Małgorzata Hordyńska

Wystąpienie Małgorzaty Hordyńskiej: Strategia Czystszej Produkcji na każdym etapie GOZ – przykłady wdrożeń i efekty

Wystąpienie Małgorzaty Hordyńskiej: Strategia Czystszej Produkcji na każdym etapie GOZ – przykłady wdrożeń i efekty


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz