Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Warsztaty z kart charakterystyki, klasyfikacji mieszanin, generowania UFI oraz zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie (Katowice)

Warsztaty z kart charakterystyki, klasyfikacji mieszanin, generowania UFI oraz zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 17:07


Uwaga!

W 2020 r., stopniowo będą wprowadzone nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny (kody UFI, umieszczane na etykietach). Każda firma produkująca mieszaniny powinna jak najszybciej przygotować się na zmiany.

Zapraszamy na dwudniowe
''Warsztaty z kart charakterystyki, klasyfikacji mieszanin chemicznych, generowania UFI oraz zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie''

Obecnie zaplanowane terminy:

 • 5-6 listopada 2020 r., Katowice 
 • Możliwość uczestniczenia w obu dniach, lub w jednym wybranych dniu warsztatów!
 
Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Adresaci szkolenia:
To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, które zainteresowane są tematyką kart charakterystyki oraz  nowymi zasadami zgłaszania mieszanin i nowym sposobem identyfikacji mieszanin (kody UFI).

https://forms.gle/QdvjKD9rFZqSMxAR6


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 


Miejsce szkolenia:

Godziny szkolenia:
 • Katowice (oba dni):
  9.30,00-16,30

  (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników 16.30-17.30)


Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • Jakie są przepisy prawne stosowane do sporządzania kart charakterystyki?
 • Jakie zasady dotyczą klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z CLP?
 • Jakie są elementy etykiety produktu chemicznego i jakie jest jej powiązanie z kartą charakterystyki?
 • Jakie są przepisy Rozporządzenia Komisji UE 2017/542 – zał. VIII CLP?

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • Jak sporządzić kartę charakterystyki mieszaniny na podstawie kart substancji wchodzących w jej skład?
 • Jak generować kody UFI, zamieszczać je na etykiecie oraz przekazywać dane do Europejskiej Agencji Chemikaliów?

Program szkolenia:
 1. Karta charakterystyki: przepisy prawne, format, aktualizacja, źródła informacji.
 2. Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 1272/2008 (CLP) - podstawowe definicje.
 3. Etykieta ostrzegawcza produktu chemicznego i jej powiązanie z kartą: treść, wymiary etykiety, piktogramy - zasady pierwszeństwa.
 4. Zasady klasyfikacji mieszanin chemicznych (właściwości fiz.-chem., zagrożenie dla zdrowia i środowiska) – ćwiczenia.
 5. Ćwiczenia ze sporządzania kart charakterystyki na przykładach dostarczonych przez uczestników.
 6. Rozporządzenie komisji UE 2017/542 (niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej – UFI, kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie mieszanin, okresy przejściowe).
 7. Jaj generować kod UFI, jak zamieszczać go na etykiecie?
 8. Unijny zharmonizowany system kategoryzacji produktów.
 9. Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie przy pomocy portalu PCN.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja, warsztaty, omawianie przykładów, dyskusjaEkspert prowadzący szkolenie:

Mgr inż. inżynierii i technologii chemicznej, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte. Zajmuje się między innymi wsparciem przedsiębiorstw we wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu, sporządzaniem kart charakterystyki, oznakowaniem produktów chemicznych.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).


Inwestycja w szkolenie:

Cena: 
 • Katowice:
  • oba dni: w sumie 1200 zł netto (1476 zł brutto)/Osobę
  • jeden wybrany dzień: 750 zł netto (922,50 zł brutto)/Osobę

Rabaty i promocje:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis  
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów.

Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentką w czasie 1 godziny po zakończeniu każdego dnia szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w warsztatach – KCh / UFI"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!
 


https://forms.gle/QdvjKD9rFZqSMxAR6

Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza