Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Udział Stowarzyszenia PRCP w Międzynarodowe Konferencji zorganizowanej przez Europejskie Centrum Wiedzy w zakresie Efektywnego Wykorzystania Zasobów EREK

Udział Stowarzyszenia PRCP w Międzynarodowe Konferencji zorganizowanej przez Europejskie Centrum Wiedzy w zakresie Efektywnego Wykorzystania Zasobów EREK

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 30 września 2019 | 14:18Międzynarodowa konferencja EREK (European Resource Efficiency Knowledge Centre) – “Make it happen with Resource Efficiency!” odbyła się w Brukseli w dniach 25 i 26 września 2019 r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 250 uczestników. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, organów publicznych szczebla krajowego i regionalnego, członkowie środowisk akademickich, stowarzyszeń przemysłowych i biznesowych, przedstawiciele klastrów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), będących członkami sieci EREK (o tym czym jest sieć EREK możesz przeczytać w krótkiej notatce pod tym artykułem, lub pod adresem https://www.cp.org.pl/2019/04/jestesmy-czlonkiem-erek.html)

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i spojrzenie w przyszłość w szczególności w kontekście efektywności zasobowej, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) czy nowych megatrendów jak Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0), a także dyskusja nad dalszym rozwojem sieci EREK (walne zebranie członków). Od strony merytorycznej konferencja skupiała się na tematyce związanej z efektywnym wykorzystaniem zasobów i gospodarką cyrkularną. Uczestniczy, poprzez prezentację dobrych praktyk, własnych case-study, przedstawiali w jaki sposób firmy, przedsiębiorstwa i całe branże odnoszą sukcesy we wdrażaniu zasad GOZ, jakie rozwiązania efektywne pod względem wykorzystania zasobów stosują w swojej praktyce, jak współpracują ze sobą w ramach GOZ i działań społecznych oraz jak dążą do wprowadzania rozwiązań Przemysłu 4.0.

W ramach konferencji odbyły się m.in. 4 sesje dyskusyjne:

1. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów w gospodarce

2. Wyzwanie związane z gospodarką odpadami – czyli co łączy Grę o Tron, Jutrolandię (Tomorrow-land) i Karnawał?

3. Przedsiębiorstwa społeczne i efektywne gospodarowanie zasobami

4. Digitalizacja i Przemysł 4.0.

SPRCP zostało zaproszone do czynnego udziału w sesji Digitalizacja i Przemysł 4.0. Poza reprezentantem Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch CP, Markiem Wasilewskim, uczestniczyli w niej Sigrid Linher, Director of Energy, Climate and Environment at ORGALIM - Europe's Technology Industries oraz Joseba Bilbatua, Senior Manager of Advanced Manufacturing at MONDRAGON Corporation. Dyskusja skupiała na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie w jaki sposób technologie transformacji cyfrowej mogą wspierać i uruchamiać wdrażanie efektywnego gospodarowania zasobami w praktyce operacyjnej.

Prezentacja SPRCP w trakcie sesji poświęconej digitalizacji i Przemysłowi 4.0, Marek Wasilewski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch CP
Fot.: EREK
 
W trakcie sesji zaprezentowaliśmy doświadczenia i osiągnięcia CP w Polsce w okresie 30 lat działalności. Przedstawiliśmy filary naszych działań czyli Akademię CP oraz Polski Rejestr CP i OP. Przedstawiliśmy wybrane projekty CP będące przykładami efektywnego wykorzystania zasobów, energii, wody, surowców, minimalizacji odpadów oraz efektywnego zarządzania. Dzięki przeprowadzonej wśród Przedsiębiorstw CP ankiecie dotyczącej zastosowań Przemysłu 4.0 mogliśmy pokazać kilka case-study oraz kierunek rozwoju „naszych” przedsiębiorstw w stronę digitalizacji
i unifikacji świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu oraz technologiami IT i ICT. Przedstawiliśmy również działania jakie podejmujemy realizując „Kampanię edukacyjną na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS” (projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW). Nasza prezentacja oraz dwie kolejne wzbudziły ożywioną dyskusję na temat efektywnego gospodarowania zasobami w kontekście gwałtownego rozwoju cyfryzacji i zastosowań Przemysłu 4.0.

Przed rozpoczęciem sesji dyskusyjnych odbyło się posiedzenie plenarne EREK, gdzie przedstawiono dotychczasową działalność, powitano szereg nowych członków EREK, zaprezentowano priorytety programu Green New Deal for Europe i ich łączenia z obszarami działań EREK. Przedstawiono również inicjatywę European Claster Cooperation Platform (Europejska Platforma Współpracy Klastrów; https://www.clustercollaboration.eu/), z którą EREK będzie ściśle współpracował. Platforma oferuje swoim członkom wsparcie w zakresie wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej, może to przynieść wymierne korzyści dla ponad 120 000 europejskich MMŚP.

W drugim dniu konferencji został zaprezentowany Raport The implementation of the Circular Economy in Europe (Wdrażanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Europie; https://www.clustercollaboration.eu), w konkluzjach którego znajdujemy m.in. następującą główną uwagę, przesłanie: Przedsiębiorstwa będą musiały wcześniej czy później wdrożyć modele biznesowe oparte na GOZ, w przeciwnym razie nie będą mogły prowadzić działalności

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/7bfc534e-49ba-11ea-8aa5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
Dodaj Okładka raportu EREK
Źródło: https://op.europa.eu/napis

Na uwagę zasługuje miejsce konferencji, którym było Centrum Konferencyjne BEL. Centrum BEL jest nowoczesną konstrukcją, zaprojektowaną tak, aby była jak najbardziej przyjazna dla środowiska. Centrum o pow. 16 750 m² jest jednym z największych budynków pasywnych w Europie. Mieści się w nim siedziba Agencji Środowiska i Energii Regionu Stołecznego Brukseli (Bruxelles Environment).

Międzynarodowa konferencja EREK pokazała, w jaki sposób przedsiębiorstwa i branże odnoszą sukcesy, poszukują rozwiązań efektywnych pod względem wykorzystania zasobów, współpracują
w ramach gospodarki cyrkulacyjnej i społecznej oraz dążą do digitalizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Więcej na temat konferencji https://www.resourceefficient.eu/en/erek-workshop/erek-international-conference-make-it-happen-resource-efficiency

Krótka informacja o EREK: Europejskie Centrum Wiedzy w zakresie Efektywnego Wykorzystania Zasobów tworzą przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje otoczenia biznesu z krajów europejskich, które wspierają gospodarkę oraz działania na rzecz oszczędzania i efektywnego wykorzystania zasobów. Celem EREK jest pomoc firmom, zwłaszcza mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MMŚP) w efektywniejszym wykorzystaniu zasobów dzięki oszczędzaniu energii, wody i surowców, a także przez lepsze zarządzanie odpadami i zmniejszenie ich ilości, co pomoże zwiększyć ich ogólną produktywność i konkurencyjność na rynku. Jednym z członków sieci EREK jest Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Opracował: Marek Wasilewski
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz