Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , » Relacja z uroczystej konferecji 30-lecia Programu Czystszej Produkcji (Warszawa, 7.10.2019)

Relacja z uroczystej konferecji 30-lecia Programu Czystszej Produkcji (Warszawa, 7.10.2019)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 17 października 2019 | 13:12


Relacja z konferencji 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, inaugurującej tegoroczny Circular Week

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP).Utworzenie Programu CP zostało ogłoszone jesienią 1989 r., podczas warszawskiej konferencji zorganizowanej pod hasłem „Przemysł i środowisko”, w którym poza przedstawicielami ONZ uczestniczyli m.in. reprezentanci ówczesnego ministerstwa właściwego do spraw środowiska. Wkrótce po tym spotkaniu uruchomiony został pierwszy pilotażowy krajowy program CP - w Polsce, który powstał i rozwijał się przez długie lata pod przewodnictwem Profesora Zygfryda Nowaka, dzięki dotacji Rządu Norwegii, a następnie dzięki dotacjom NFOŚiGW. „Polski Ruch Czystszej Produkcji” szybko stał się wzorem i inspiracją dla innych krajów, jako pionier promowania i wdrażania działań z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom i nadmiernemu zużyciu zasobów naturalnych, kładących podwaliny pod jeden z najważniejszych dziś trendów, jakim jest Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Jubileuszowa konferencja została zorganizowana, podobnie jak 30 lat temu – także w Warszawie, jesienią, z udziałem przedstawicieli ONZ (Global Compact Network Poland) oraz Ministerstwa Środowiska. Zaproszenie przyjęło wiele osobistości i instytucji zajmujących się szeroko pojętą Czystszą Produkcją oraz Gospodarką o Obiegu Zamkniętym. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawicie Ministerstwa Środowiska – w tym Pan Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także przedstawiciele: Global Compact Network Poland, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, The Polish Circular Hotspot, Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, Czeskiego Centrum Czystszej Produkcji EMPRESS, a także przedstawiciele firm – Liderów Czystszej Produkcji (BOLIX S.A. oraz MCD Electronics sp. z o.o. z Żywca). Zdjęcia z ww. prelekcji prezentujemy w fotoreportażu kończącym niniejszą relację.
Wiadomość wideo do uczestników konferencji przesłała także przedstawicielka Komisji Europejskiej: Océane Peiffer-Smadja (Policy Officer – Advanced Technologies, Clusters and Social Economy – European Commission):Stół prezydialny konferencji. Od lewej: prowadząca konferencję Krystyna Lenarczyk - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, Michał Jan Cichy - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP, Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Fot. Andrzej Górecki

Wiadomość wideo z Komisji Europejskiej do uczestników konferencji: Océane Peiffer-Smadja, Policy Officer – Advanced Technologies, Clusters and Social Economy – European Commission
Fot.: Andrzej Górecki

Konferencja była jednym z wydarzeń otwierających tegoroczną edycję Międzynarodowego Tygodnia w Obiegu Zamkniętym (Circular Week). Honorowy patronat nad konferencją objęły: Global Compact Network Poland, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz FSN-T NOT. Partnerami wspierającymi były The Polish Circular Hotspot oraz Polska Izba Ekologii. Patronatów medialnych udzieliły czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”, „Ekologia”, „Przegląd Techniczny” oraz portal „Teraz-środowisko”.


Spotkanie było równocześnie konferencją otwierającą prawie 3-letni projekt nt. „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”, realizowany przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji dzięki dotacji NFOŚiGW (www.cp.org.pl/goz). Po otwarciu konferencji przez Prezesa Stowarzyszenia - Michała Jana Cichego, prezentację na temat Kampanii przedstawiła Koordynatorka tego projektu - Krystyna Lenarczyk, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polski Ruch CP.

Otwarcie konferencji - Michał Jan Cichy, Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP.
Fot. Andrzej Górecki

Informacje o „Kampanii edukacyjnej na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS” – projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW: Krystyna Lenarczyk, Koordynator Projektu, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
Fot. Andrzej Górecki
www.cp.org.pl/goz
Podczas konferncji dokonano m.in. dorocznego wręczenia dyplomów laureatom Ruchu CP, w tym Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości – najwyższego i najbardziej wymagającego Rejestru w Polskim Ruchu CP. Przed wręczeniem wyróżnień głos zabrał Pan Minister Sławomir Mazurek. W swoim przemówieniu Minister zaznaczył rolę Ruchu Czystszej Produkcji w dążeniu do GOZ, mówiąc, że dziś tę ideę nazywamy Gospodarką o Obiegu Zamkniętym, „ale tak naprawdę, Państwo byliście o wiele wcześniej” (…) „To działania, pod które Państwo kładliście fundamenty: dla podejścia, które szuka wartości dodanej i przewagi konkurencyjnej, wykorzystując najnowsze trendy". Minister podkreślił, że transformacja w kierunku GOZ dokonuje się na naszych oczach. Potrzebna jest zmiana całego systemu gospodarczego, odejście od modelu linearnego, co jest trudne – ale równocześnie widać, że już zmienia się rzeczywistość wokół nas. Zmieniają się nawyki konsumenckie, zmieniają się modele biznesowe. Zaznaczył, że ważną rolę odgrywają działania umotywowane podejściem do środowiska w duchu dobrowolnych zobowiązań, które w Ruchu CP podjęło już prawie 250 firm. Zaznaczył, że Polski Rejestr CP i OP „docenia długą drogę wielu instytucji, wielu starań, jakie podejmuje się na drodze ciągłego doskonalenia, pokazuje efekty oraz wytrwałość w dążeniu do coraz czystszych firm i coraz czystszego środowiska”. Dodał, że Polski Rejestr CP i OP został wpisany w polską mapę transformacji w kierunku GOZ.

Wystąpienie Wiceministra Środowiska - Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczącego Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
Fot. Andrzej Górecki

Minister zaznaczył, że wysoko należy ocenić program edukacyjno-projektowo-wdrożeniowy zwany obecnie Akademią Czystszej Produkcji, której zakończono już 46 edycji, a planowane są 3 kolejne. W ramach tego programu nie tylko przeszkolono bezpośrednio ponad 1060 instytucji, wykształcono prawie 1500 ekspertów, ale też wdrożono prawie 750 zmian prośrodowiskowych, z których każda przyniosła efekt – co pokazuje, jak wielki jest zasięg oraz jak duża musi być także synergia zmiany postaw. Minister podkreślił, że Ministerstwo Środowiska popiera działania Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, co znajduje swój wyraz m.in. w niniejszym spotkaniu, w jego obecności w Kapitule Polskiego Rejestru CP i OP, ale także w zapraszaniu ekspertów Stowarzyszenia na znaczące wydarzenia w obszarze ochrony środowiska, takie jak szczyt COP 23 w Bonn oraz COP24 w Katowicach.

Minister Mazurek podsumował także dotychczasowe działania Ministerstwa Środowiska w zakresie GOZ oraz nakreślił plany, w tym m.in. podejmowanie dalszych działań w zakresie wdrażania Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, a także wprowadzania w Polsce systemu kaucyjnego na kolejne rodzaje opakowań.

Minister Mazurek podkreślił także, że 30-lecie Ruchu CP zbiega się z innym ważnym jubileuszem – tj. 30-leciem istnienia NFOŚiGW, dzięki któremu możemy dziś realizować wiele działań edukacyjnych. Dodał, że jest jeszcze jedna sprawa, która czyni ten dzień wyjątkowym: otwierany podczas tej konferencji projekt, realizowany przez Ruchu CP, a finansowany przez NFOŚiGW: „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”.

Na zakończenie swojego przemówienia, Minister raz jeszcze podziękował Ruchowi CP za zaangażowanie oraz wytrwałość w działaniach oraz złożył gratulacje laureatom i organizatorom.

Po przemówieniu dokonano wręczenia certyfikatów potwierdzających wpis do Polskiego Rejestru CP i OP oraz pucharów Liderów CP, dla instytucji o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie Czystszej Produkcji. Wręczył je Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP - Pan Minister Sławomir Mazurek, w obecności Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji - Michała Jana Cichego, Pani Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Ewy Mańkiewicz-Cudny oraz Krystyny Lenarczyk - Sekretarza Stowarzyszenia Polski Ruch CP. Pełna lista obecnych laureatów Polskiego Rejestru CP i OP znajduje się na stronie: http://www.prcpiop.pl/laureaci-aktualni.html, a Liderów CP: https://www.cp.org.pl/p/liderzy-cp.html

Wręczenie certyfikatu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz Świadectwa Czystszej Produkcji dla firmy Orzeł Biały S.A.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie certyfikatu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz Świadectwa Czystszej Produkcji dla Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie certyfikatu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz Świadectwa Czystszej Produkcji dla firmy GZUT S.A.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie certyfikatu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz Świadectwa Czystszej Produkcji dla firmy PEC Gliwice Sp. z o.o.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie certyfikatu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz Świadectwa Czystszej Produkcji dla firmy DAFA Polska Sp. z o.o.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie certyfikatu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz Świadectwa Czystszej Produkcji dla firmy Galwanizer Sp. z o.o.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie certyfikatu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz Świadectwa Czystszej Produkcji dla Instytutu Tele- i Radiotechnicznego
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie certyfikatu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz Świadectwa Czystszej Produkcji dla firmy BOLIX S.A.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie dyplomu i pucharu Lidera Czystszej Produkcji za rok 2018 - nagrodę odbiera firma BOLIX S.A.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie dyplomu i pucharu Lidera Czystszej Produkcji za rok 2018 - nagrodę odbiera firma BOLIX S.A.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie dyplomu i pucharu Lidera Czystszej Produkcji za rok 2019 - nagrodę odbiera firma MCD Electronics Sp. z o.o.
Fot. Andrzej Górecki
Podczas konferencji dokonano wręczenia Świadectw Czystszej Produkcji – nadawanych przez Stowarzyszenie Polski Ruch CP instytucjom systematycznie podejmującym i realizującym zobowiązania proekologiczne. Instytucjom posiadającym obecnie tyko Świadectwa Czystszej Produkcji. dyplomy te wręczył Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP w obecności Pani Prezes FSN-T NOT oraz Sekretarza Stowarzyszenia Polski Ruch CP. Pełna lista obecnych posiadaczy Świadectw CP znajduje się na stronie: https://www.cp.org.pl/p/swiadectwa-cp.html

Wręczenie Świadectwa Czystszej Produkcji dla firmy MCD Electronics Sp. z o.o.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie Świadectwa Czystszej Produkcji dla Urzędu Miejskiego w Żywcu.
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie Świadectwa Czystszej Produkcji dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
Fot. Andrzej Górecki

Świadectwo Czystszej Produkcji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
Fot. Andrzej Górecki
Prezes FSN-T NOT, po przemówieniu okolicznościowym, wręczyła Odznaki Honorowe FSN-T NOT, dla działaczy Ruchu CP. Najwyższa odznaka – diamentowa – została przyznana twórcy Ruchu CP w Polsce – Profesorowi Zygfrydowi Nowakowi, natomiast srebrne odznaki nadano: byłemu Prezesowi Stowarzyszenia Polski Ruch CP – Krzysztofowi Galei, obecnemu Sekretarzowi Generalnemu – Krystynie Lenarczyk oraz Członkowi Zarządu Annie Wójcik.

Wystąpienie Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny - Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie Srebrnej Odznaki FSN-T NOT dla Anny Wójcik - Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch CP
Fot. Andrzej Górecki
Wręczenie Srebrnej Odznaki FSN-T NOT dla Krystyny Lenarczyk - Sekretarza Generalnego i Członka Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch CP
Fot. Andrzej Górecki
Kolejna firma podpisała także Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP/ONZ oraz deklarację poparcia dla inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ United Nations Global Compact i stosowania jej zasad. Deklaracje te, w obecności Prezesa Stowarzyszeni Polski Ruch CP – Michała Jana Cichego – oraz Przedstawiciela i Prezesa Rady Global Compact Network Poland – Kamila Wyszkowskiego, podpisał Przedstawiciel firmy Grupa EKOPRO z Zielonej Góry. Firma ta została już 322-gim polskim sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji CP UNEP. Listę polskich sygnatariuszy Międzynarodowej Deklaracji CP UNEP można zobaczyć na stronie: https://www.cp.org.pl/p/mdcp.html

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP/ONZ oraz deklaracji poparcia dla inicjatywy UN Global Compact i stosowania jej zasad. Dokumenty te podpisuje przedstawiciel Firmy Grupa EkoPro z Zielonej Góry - Jacek Adamczak, w obecności Kamila Wyszkowskiego - Przedstawiciela i Prezesa Rady Global Compact Network Polska oraz Michała Jana Cichego - Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
Fot. Andrzej Górecki
Wystąpienie Kamila Wyszkowskiego - Przedstawiciela i Prezesa Rady Global Compact Network Polska
Fot. Andrzej Górecki
 

Poniżej prezentujemy pełny program spotkania. Poszczególne prezentacje można pobrać w plikach pdf klikając na łącza przy poszczególnych tytułach (można też pobrać wszystkie udostępnione preznetacje pod adresem http://bit.ly/cp30prezentacje).
Poniżej prezentujemy także więcej zdjęć z naszego jubileuszowego Wydarzenia.

Program konferencji i prezentacje do pobraniaPozostałe zdjęcia z konferencji 30-lecia Ruchu Czystszej Produkcji:

Komentarz do wiadomości wideo z Komisji Europejskiej: podsumowanie międzynarodowej konferencji sieci EREK, Bruksela, 25-26.09.2019: Marek Wasilewski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
Fot. Andrzej Górecki
Wystąpienie Pani Agnieszki Sznyk z The Polish Circular Hotspot - Międzynarodowy Tydzień w Obiegu Zamkniętym (International Circular Week)
Fot. Andrzej Górecki

Prezentacja "Jak powstawał Program Czystszej Produkcji?" - Marek Wasilewski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
Fot. Andrzej Górecki
Prezentacja "Od Czystszej Produkcji do GOZ - 30 lat działań w Polskim Ruchu CP": Michał Jan Cichy, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
Fot. Andrzej Górecki
Prezentacja "Rozwój Czystszej Produkcji w świecie": Pavel Růžička, Czeskie Centrum Czystszej Produkcji EMPRESS
Fot. Andrzej Górecki
Działania Lidera Czystszej Produkcji za 2018 r.: BOLIX S.A. – Prezentacja Krzysztofa Gęgi
Fot. Andrzej Górecki
Działania Lidera Czystszej Produkcji za 2019 r.: MCD Electronics Sp. z o.o. - Prezentacja Wiesława Barcika
Fot. Andrzej Górecki
Czystsza Produkcja za granicą: prezentacja "Program Czystszej Produkcji w Republice Czeskiej – od Czystszej Produkcji do Smart Cities": Pavel Růžička, Czeskie Centrum Czystszej Produkcji EMPRESS
Fot. Andrzej Górecki
Prezentacja "Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym": Anna Bączyk, Wydział Zielonej Gospodarki, Departament Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Fot. Andrzej Górecki
Prezentacja "Aktualnie planowane zmiany legislacyjne w zakresie tematyki gospodarki odpadami wpisujące się we wdrażanie zasad GOZ: Joanna Darska, Naczelnik Wydziału Strategii i Planowania w Departamencie Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska
Fot. Andrzej Górecki
Idea gospodarki o obiegu zamkniętym w publicznym finansowaniu ochrony środowiska: Katarzyna Baranowska, Główny specjalista w Departamencie Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fot. Andrzej Górecki
Artykuł na temat 30-lecia Czystszej Produkcji ukazał się m.in. w Przeglądzie Technicznym, dostępnym dla Uczestników Konferencji
Fot. Andrzej Górecki
Puchar Lidera Czystszej Produkcji
Fot. Andrzej Górecki
Wśród materiałów konferncjyjnych znalazła się m.in. broszura "Gospodarka o obiegu zamkniętym - co oznacza dla nas jako producentów i konsumentów?", opracowana w ramach kampanii edukactjnej o GOZ, finansowanej ze środków NFOŚiGW.
Fot. Andrzej Górecki


Informacje w mediach o 30-leciu Polskiego Programu Czystszej Produkcji oraz jubileuszoewej konferencji w Warszawie
(spis ten będzie uzupełniany w miarę pojawiania się nowych notatek lub relacji)


 Konferencja "30 lat Czystszej Produkcji - na drodze do GOZ" została zrealizowana w ramach dotacji z NFOŚiGW. Za treść ww. materiału odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji


 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz