Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dobre praktyki CP: 2. Modernizacja stanowisk spawalniczych (Famed)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 30 marca 2020 | 08:05


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 2:
Modernizacja stanowisk spawalniczych

Firma: FAMED Żywiec Sp. z o.o.

Branża: przemysł elektromaszynowy (produkcja sprzętu medycznego)

Zasoby, których dotyczy to działanie:
 • Materiały
 • Energia elektryczna
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery
 • Odpady
 • Hałas
Koszt wdrożenia: Wysoki (ok. 1,4 mln zł)
Opis problemu:
Procesy wytwórcze firmy wymagają stosowania procesów spawalniczych. Wykonywano je na stanowiskach wyposażonych w 3 spawarki, spawające w osłonie mieszaniny CO2 przy użyciu drutu spawalniczego. Stanowiska nie posiadały urządzeń filtrowentylacyjnych, jedynie indywidualne odciągi odprowadzające zanieczyszczenia (głównie pyłowe, ok. 0,504 Mg/rok) emitorem do atmosfery. Elementy spawane ręcznie często wymagały dodatkowej obróbki – szlifowania, generującej duże zużycie tarcz szlifierskich. Dodatkowa obróbka powodowała powstawanie odpadów (zużyte tarcze) oraz zużycie energii. Gdy spawy nie nadawały się do obrobienia lub były wadliwe, elementy trafiały na złom.

Zastosowane rozwiązanie:
Modernizacja stanowisk spawalniczych polegała na zastąpieniu istniejących 3 stanowisk dwoma robotami spawalniczymi: jednostanowiskowym i dwustanowiskowym.
Roboty wyposażone są w dwustopniowe urządzenia filtrowentylacyjne. Pierwszy stopień (filtr wstępny) zalecono ze względów BHP, w celu zatrzymania cięższych zanieczyszczeń i gaszenia iskier. Drugi stopień (filtr centralny o wysokiej skuteczności oczyszczania 99,8%) zalecono dla redukcji zanieczyszczeń pyłowych. Zastosowanie robotów pozwoliło na ograniczenie zużycia tarcz i powstawania odpadów dzięki precyzyjnemu wykonaniu spawów, które nie wymagają już dodatkowej obróbki.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
 • Łatwa obsługa i programowanie
 • Poprawa wydajności i rytmiczności produkcji
 • Wysoka i powtarzalna jakość spawania (brak konieczności częstych poprawek i mniej związanych z tym odpadów)
 • Poprawa warunków pracy oraz wyeliminowanie prac nużących, monotonnych i wymagających dużego wysiłku fizycznego, wyeliminowanie operacji czyszczenia oraz ręcznego szlifowania spawów
 • Ograniczenie zużycia materiałów (tarcze szlifierskie)
 • Zmniejszenie ilości odpadów
 • Redukcja zanieczyszczeń pyłowych (z 0,504 do 0,001 Mg/rok) oraz gazowych
 • Redukcja zużycia energii elektrycznej
 • Zmniejszenie hałasu

Stanowiska spawalnicze przed modernizacją
fot.: FAMED Żywiec Sp. z o.o.
Proces spawania po modernizacji
fot.: FAMED Żywiec Sp. z o.o.


Źródła:
 • „Raporty o zrównoważonym rozwoju” składane przez żywiecki FAMED w ramach Ruchu Czystszej Produkcji
 • Materiały nadesłane przez FAMED Żywiec Sp. z o.o.
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz