Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dobre praktyki CP: 3. Ograniczenie emisji LZO i odpadów niebezpiecznych (Famed)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 30 marca 2020 | 08:10Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 3:
Ograniczenie emisji rozpuszczalników organicznych oraz wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych

Firma: FAMED Żywiec Sp. z o.o.

Branża: przemysł elektromaszynowy (produkcja sprzętu medycznego)

Zasoby, których dotyczy to działanie:
 • Materiały (farby)
 • Chemikalia (rozpuszczalniki)
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery (LZO - lotne związki organiczne)
 • Odpady (niebezpieczne)

Koszt wdrożenia: Średni
Opis problemu:
Procesy wytwórcze firmy wymagają dokładnego oczyszczania powierzchni wytwarzanych elementów przed nałożeniem na nie powłok lakierniczych. Stosowane procesy technologiczne związane z przygotowaniem oraz nakładaniem powłok lakierniczych na detale były źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko - wysokiej emisji lotnych związków organicznych do atmosfery oraz wytwarzanie dużych ilości odpadów niebezpiecznych. Przed modernizacją stalowe detale były odtłuszczane w parach trójchloroetylenu. Wielkość emisji trójchloroetylenu z tej operacji wynosiła 0,716 Mg/rok co przekładało się na roczne zużycie trójchloroetylenu w ilości 1500 l. Proces lakierownia powierzchni stalowych odbywał się na mokro, przy użyciu farb ftalowych. Zużycie roczne farb (ok. 320 kg/rok) oraz ich rozpuszczalników (ok. 340 kg/rok), co dawało przy pracy jednozmianowej emisję LZO ok. 0,490 Mg/rok.złom.

Zastosowane rozwiązanie:

Modernizacja procesu odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem oraz instalacja nowoczesnej lakierni proszkowej.

Modernizacja procesu odtłuszczania

W ramach modernizacji proces odtłuszczania powierzchni w parach trójchloroetylenu (tzw. myjka TRI) został zastąpiony operacjami odtłuszczania w myjce fińskiej i płukania na tzw. linii do mycia. Operacje te przeprowadzane są w preparatach wodnych, niskostężeniowych i niskotemperaturowych. Myjka fińska jest urządzeniem zamkniętym i nie jest źródłem emisji uciążliwych dla środowiska. Natomiast proces mycia realizowany w linii mycia, gdzie detale są myte, płukane i poddawane pasywacji (czasowe zabezpieczenie przed korozją) i powoduje nieznaczną emisję zanieczyszczeń do atmosfery (etylenoduamina 0,008 Mg/rok).

Instalacja nowoczesnej lakierni proszkowej
Proces malowania mokrego został zastąpiony lakierowaniem proszkowym. Proces nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery. W lakierni malowane są elementy do łóżek szpitalnych: od najdrobniejszych układów napędowych, po ramy, czy leża o gabarytach 200 cm na 80 cm. Lakiernia, pracując w trybie jednozmianowym, zużywa około 500 kg farby proszkowej w ciągu miesiąca. Ze względu na specyfikę produktu wymagane są bardzo różne grubości powierzchni lakieru: od 70 do 500 µm. W lakierni zastosowano cyklonowy system odzysku proszku oparty na podwójnym cyklonie, zapewniający bardzo wysoką efektywność odzysku farb proszkowych. Wyłapywany proszek jest zawracany do procesu. Linia lakiernicza jest wydajnym urządzeniem, pracuje z prędkością do dwóch metrów na minutę.

Zmiany procesów technologicznych związanych z nakładaniem powłok lakierniczych dotyczyły:
 • Zastąpienie malowania mokrego malowaniem proszkowym, realizacja w latach 1995 - 2001 r.
 • Eliminacja rozpuszczalników organicznych z procesu mycia wstępnego blach - 1999 r.
 • Eliminacja trójchloroetylenu z operacji mycia blach przed malowaniem proszkowym - 2001 r.
Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
 • Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych o około 80%
 • Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych wymagających utylizacji o około 96%
 • Poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji lakierni

Lakiernia przed modernizacją
Fot.: FAMED Żywiec Sp. z o.o.
     
Lakiernia po modernizacji
Fot.: FAMED Żywiec Sp. z o.o.


Źródła
 • „Raporty o zrównoważonym rozwoju” składane przez żywiecki FAMED w ramach Ruchu Czystszej Produkcji
 • Materiały nadesłane przez FAMED Żywiec Sp. z o.o.
 

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz