Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 28. Minimalizacja zużycia papieru w biurze projektowym poprzez wirtualizację dokumentacji (Sun Investment Development Pl Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 28. Minimalizacja zużycia papieru w biurze projektowym poprzez wirtualizację dokumentacji (Sun Investment Development Pl Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 09:00


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 28:
Minimalizacja zużycia papieru w biurze projektowym poprzez wirtualizację dokumentacji

Firma: Sun Investment Development Pl Sp. z o.o. – Oddział w Gliwicach

Branża: OZE
Główne usługi: projektowanie  farm fotowoltaicznych

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Materiały (papier)
  • Energia elektryczna
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady
Koszt wdrożenia: Niski
(Ok. 8 300 zł - koszt założenia podpisu elektronicznego dla 16 osób)

Opis problemu:

W biurze prowadzony jest m.in. proces administracyjny związany z uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń wymaganych dla realizowanych projektów, co wiąże się z koniecznością wysyłania wniosków dotyczących m.in.:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU),
b) decyzji o warunkach zabudowy (WZ),
c) decyzji o warunkach przyłączenia (WP),
d) pozwoleń na budowę - w tym decyzji o lokalizacji zjazdu, uzgodnienia (PnB)
wraz z towarzyszącymi im dokumentacjami.

Przygotowywanie i wysyłanie ww. dokumentów wiąże się z bardzo dużym zużyciem papieru, zarówno do wydruków, jak i do prowadzonej korespondencji, a także dużym zużyciem tonerów do drukarek i pobieranej przez te urządzenia energii elektrycznej.

Zastosowane rozwiązanie:
 
W ramach projektu rozważono następujące możliwości wysyłki wniosków:
a) przez portal ePUAP,
b) przez e-mail.
Sprawdzono możliwości prawne wysyłania wniosków w wersji elektronicznej (w tym m.in. które dokumenty muszą zostać dostarczone w formie papierowej), przychylność urzędów rozpatrujących wnioski do zmiany formy dokumentacji (ankiety oraz wywiady telefoniczne z pracownikami urzędów, analiza regulaminów dostawców energii itp.) oraz sprawdzono koszty wdrożenia takich rozwiązań.
Ostatecznie ustalono szczegółowy zakres dokumentacji, która może być przesyłana w formie elektronicznej do poszczególnych urzędów i instytucji. Wyniki podsumowano ramowo w poniższej  w tabeli.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

•    Średnia ilość zużytych arkuszy A4 do wysyłki wniosków dla 1 projektu: redukcja o 11,3%
•    Średnia ilość zużytych arkuszy A3 do wysyłki wniosków dla 1 projektu: redukcja o 9,5%
•    Ilość powstających odpadów (papier): redukcja o 29,8%
•    Koszt wysyłki wniosków dla 1 Projektu: redukcja o 84%
•    Mniejsze zużycie tonera
•    Niższe zużycie prądu przez drukarki
•    Oszczędności z tytułu zużycia papieru oraz korespondencji – oszacowane na ok. 50 000 zł/rok (w okresie 01.01-20.05.2022 r., dzięki wprowadzeniu elektronizacji wniosków spółka zaoszczędziła ponad 20 tys. zł). Zainwestowane w to działanie środki zwróciły się firmie w 2 miesiące

Możliwości w zakresie wirtualizacji wysyłanych wniosków – podsumowanie analizy

 
Źródło:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 49.803, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Sun Investment Development Pl Sp. z o.o. – Oddział w Gliwicach: „Minimalizacja powstających odpadów w gliwickim biurze projektowym”
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz