Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , » Dobre praktyki CP: 29. Usprawnienie segregacji odpadów w biurze projektowym (Sun Investment Development Pl Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 29. Usprawnienie segregacji odpadów w biurze projektowym (Sun Investment Development Pl Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 09:05


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 29:
Usprawnienie segregacji odpadów w biurze projektowym

Firma: Sun Investment Development Pl Sp. z o.o. – Oddział w Gliwicach

Branża: OZE
Główne usługi: projektowanie  farm fotowoltaicznych

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Nie dotyczy
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
Koszt wdrożenia: Brak
(działanie beznakładowe)

Opis problemu:

Gliwickie biuro firmy mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych przez spółkę, dlatego wprowadzona segregacja jest zależna od zarządcy budynku.
Na chwilę obecną, segreguje się odpady na: tworzywa sztuczne i metal (oddzielnie zbierane są też nakrętki z tworzywa sztucznego), papier, szkło i zmieszane.
 
Aby sprawdzić, czy obecnie segregacja jest prowadzona prawidłowo, przeprowadzono przegląd oraz inwentaryzację kontenerów, podczas którego zauważono następujące błędy i problemy:
 • Nieopisane kosze w jednym pokoju
 • Zbyt mała ilość pojemników na odpady zmieszane
 • Za duża ilość pojemników na szkło (ponieważ wodę zaczęto kupować w butelkach zwrotnych)
 • Brak pojemników na tworzywa sztuczne i metal w trzech pokojach
 • Brak pojemnika na papier w jednym pokoju
 • Za mały pojemnik na odpady zmieszane
 • Za małe pojemniki w kuchni
 • Brak możliwości segregacji odpadów biodegradowalnych
 • Niepoprawne opisanie pojemników - zamiast „tworzywa sztuczne i metal” było „plastik”
 • Problemy z poprawną segregacją następujących odpadów: ręczniki papierowe, styropianowe opakowania po obiedzie, tetrapak czy metalowe zakrętki na butelki

Zastosowane rozwiązanie:
 
W związku z powyższymi problemami, po analizie wdrożono następujące zmiany:
 • Poprawne opisanie pojemników
 • Zmiana rozmieszczenia pojemników
 • Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród pracowników poprzez dystrybucję plakatów
Dwa kolejne z rozważanych pomysłów zostaną rozpatrzone do wdrożenia po planowanej przeprowadzce firmy do nowej siedziby. Są to:
 • Zakup nowych pojemników do kuchni
 • Sprawdzenie możliwości wprowadzenia segregacji odpadów biodegradowalnych
Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

 • Lepsza segregacja odpadów – lepsza dostępność właściwych kontenerów, mniej pomyłek
 • Wzrost świadomości ekologicznej pracowników
 
Zdjęcie obrazujące problem niepotrzebnych pojemników na szkło oraz błędnego opisania koszy na tworzywa sztuczne i metal
 
 
Przykładowy plakat edukacyjny o segregacji odpadów dla pracowników firmy – kontener „Plastik” 
 

Przykładowy plakat edukacyjny o segregacji odpadów dla pracowników firmy – kontener „Papier”

 

Przykładowy plakat edukacyjny o segregacji odpadów dla pracowników firmy – kontener „Zmieszane” (czyli czego nie wrzucać do innych kontenerów)
 


Źródło:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 49.803, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Sun Investment Development Pl Sp. z o.o. – Oddział w Gliwicach: „Minimalizacja powstających odpadów w gliwickim biurze projektowym”
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz