Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 30. Ograniczenie emisji oraz zużycia wody i gazu w procesach drukarskich dzięki zastosowaniu technologii utwardzania lakierów za pomocą strumienia elektronów (Schattdecor Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 30. Ograniczenie emisji oraz zużycia wody i gazu w procesach drukarskich dzięki zastosowaniu technologii utwardzania lakierów za pomocą strumienia elektronów (Schattdecor Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 09:10

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 30:
Ograniczenie emisji oraz zużycia wody i gazu w procesach drukarskich dzięki zastosowaniu technologii utwardzania lakierów za pomocą strumienia elektronów

Firma: Schattdecor Sp. z o.o. – Zakład w Tarnowie Podgórnym

Branża: poligraficzna
Główne produkty: zadrukowany papier dekoracyjny i folia finish

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Paliwa kopalne
 • Woda
 • Energia elektryczna
 • Energia cieplna
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Duży
(19 550 000 zł)

Opis problemu:
 
W związku z rozbudową zakładu, zaszła potrzeba instalacji nowej maszyny lakierniczej. Dążenie do minimalizacji negatywnych oddziaływań na środowisko spowodowało, iż oprócz tradycyjnej technologii termicznego suszenia lakierów, pod uwagę wzięto wdrożenie nowoczesnej technologii utwardzania lakierów za pomocą strumienia elektronów.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Zastosowana w nowym urządzeniu technologia o nazwie Broad Beam wykorzystuje ruch rozpędzonych elektronów do wywołania zjawiska natychmiastowej polimeryzacji powłoki lakierniczej na wytwarzanych produktach (energia elektronów wywołuje reakcję chemiczną, która błyskawicznie przemienia lakier lub farbę z postaci ciekłej w ciało stałe, przy czym nie dochodzi do parowania lakieru, a jego waga po utwardzeniu jest taka sama, jak przed suszeniem).

Zainstalowana maszyna PML 12 jest urządzeniem pełnoosłonnym, czyli powstałe w nim promieniowanie rentgenowskie jest pochłaniane w osłonach (nie podlega również wymogowi uzyskania specjalnego pozwolenia wydawanego przez Państwową Agencję Atomistyki).
Stosowane tu lakiery lub farby typu ESH (niem. ESH; ang. EBC - Electron Beam Curing) są specjalnymi substancjami chemicznymi opracowanymi tak, by wchodziły w reakcję z elektronami.
W nowym procesie do utwardzania lakieru nie jest wykorzystywany gaz ziemny (który jest wykorzystywany w tradycyjnej technologii), ani woda do przygotowania urobku lakierniczego, a lakier zawiera śladowe ilości rozpuszczalnika organicznego (rzędu setnych procenta), przez co emisja lotnych związków organicznych (LZO) w porównaniu z tradycyjną technologią jest ograniczona o blisko 100%.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

 • Ograniczenie zużycia wody o 82 m3/1 mln m2 wyrobu (redukcja o ok. 90%)
 • Ograniczenie emisji LZO o ok. 21,6 kg/1 mln m2 wyrobu (redukcja o ok. 99,9%)
 • Wyeliminowanie zużycia gazu ziemnego (poprzednio zużywano 7 400 m3/1 mln m2 wyrobu)
 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę oświetlenia na LED w części biurowej
 • Wzrost zużycia energii przez nową instalację o ok. 3 MWh/1 mln m2 wyrobu (wzrost o ok. 33%)
 • Zmniejszenie emisji CO2 pochodzącej z wykorzystywanych surowców (z uwzględnieniem wzrostu emisji wynikającej ze zużycia energii elektrycznej):
  • o ok. 12,2 Mg/1 mln m2 wyrobu
  • o ok. 855 Mg/rok
 • Roczne oszczędności w porównaniu z tradycyjną technologią: 1 245 800 (okres zwrotu inwestycji: ok. 16 lat)
 
Nowa maszyna lakiernicza, pracująca w technologii broad beam
fot. Schattdecor Sp. z o.o.

 
Źródło:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 49.802, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji przez firmę Schattdecor Sp. z o.o.: "Ograniczenie emisji LZO w wyniku montażu i uruchomienia maszyny PML 12"
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz