Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dobre praktyki CP: 39. Usprawnienie gospodarki odpadami opakowaniowymi (Retail Robotics)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 09:55

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 39:
Usprawnienie gospodarki odpadami opakowaniowymi

Firma: Retail Robotics Sp. z o.o. Sp.k., Tychy

Branża: elektromaszynowa
Główne produkty: urządzenia nadawczo-odbiorcze (np. paczkomaty)

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Materiały
 • Paliwa kopalne
 • Surowce wtórne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady (opakowania)
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Średni
(18 840 zł/rok – koszty dzierżawy prasokontenera i belownicy)
Opis problemu:
 
Odpady opakowaniowe nie były zbierane selektywnie, lecz trafiały do utylizacji, co stanowiło problem z punktu widzenia środowiskowego, jak również było źródłem kosztów dla firmy.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Zidentyfikowano rodzaje opakowań, które można zawrócić do dostawcy (m.in. trzy firmy odbierające opakowania tekturowe) oraz które można odsprzedać (karton i makulatura, folia biała stretch, folia kolorowa stretch, pianki PE, styropian EPS).
Po dokonaniu wizualnej oceny potencjalnych miejsc, w których można postawić odpowiednie kosze na segregację odpadów opakowaniowych, kontenery takie zostały rozmieszczone na terenie zakładu i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wydzierżawiono dwa urządzenia ułatwiające gospodarowanie odpadami: prasokontener i belownicę, dzięki którym gromadzone odpady zajmują mniejszą powierzchnię i są łatwiejsze w transporcie. Do ich ustawienia wybrano miejsce z utwardzonym podłożem oraz dostępem do energii elektrycznej, dzięki czemu firma nie poniosła dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem maszyn do pracy.
Opracowano wewnątrzzakładową Procedurę „Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi” oraz „Środowiskowe Instrukcje Stanowiskowe” – wskazujące zasady postępowania oraz segregacji odpadów opakowaniowych w każdym dziale. Zapewniono m.in., że odpady będą przekazywane wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom oraz zaplanowano okresowe wykonywanie przeglądu prawidłowości realizacji procedur przez zespół ds. Czystszej Produkcji.
Przeprowadzono także cykl szkoleń zapoznających z nowymi zasadami segregacji oraz nowymi procedurami i instrukcjami na każdym szczeblu (Kierownictwo, Brygadziści, Pracownicy Produkcyjni).

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Odpady opakowaniowe – kartony: zwrot do dostawcy 400 kg rocznie (redukcja odpadu o 80%)
 • Zmniejszenie ilości transportów o 12 kursów rocznie przy jednoczesnym zwiększeniu masy transportowanych odpadów (redukcja ilości transportów o ok. 67%)
 • Zmniejszenie zużycia paliwa w związku z ograniczeniem transportu o 108 l / rok (oraz związanych z tym emisji) o ok. 67%
 • Oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za utylizację odpadów oraz odsprzedaży surowców wtórnych (pomniejszone o koszty transportu): ok. 22 200 zł/rok (okres zwrotu nakładów: ok. 10 miesięcy)
 • Zaangażowanie pracowników w działania prośrodowiskowe, podniesienie ich świadomości ekologicznej
 
Wydzierżawiony prasokontener
 
 
 
Wydzierżawiona belownica

 
Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 49.800, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Retail Robotics Sp. z o.o. Sp.k.: "Usprawnienie gospodarki odpadami opakowaniowymi"
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę Retail Robotics Sp. z o.o. Sp.k.
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz