Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 40. Redukcja zużycia energii, wytarzania odpadów oraz emisji hałasu poprzez zmianę technologii cięcia prętów i rur metalowych (TEDGUM Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 40. Redukcja zużycia energii, wytarzania odpadów oraz emisji hałasu poprzez zmianę technologii cięcia prętów i rur metalowych (TEDGUM Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 10:00

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 40:
Redukcja zużycia energii, wytarzania odpadów oraz emisji hałasu poprzez zmianę technologii cięcia prętów i rur metalowych

Firma: TEDGUM Sp. z o.o.

Branża: automotive
Główne produkty: elementy metalowo-gumowe i poliuretanowe do zawieszeń samochodowych

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Energia elektryczna
 • Materiały
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
 • Emisje do atmosfery (pośrednio)
 • Hałas
Koszt wdrożenia: Średni
(13 500 zł)
Opis problemu:
 
W swoich procesach firma wykorzystywała m.in. wyeksploatowaną piłę ramową starego typu (OH253/254). Urządzenie to charakteryzował m.in. ruch posuwisto zwrotny (przy czym ruch zwrotny był ruchem pracy, a ruch posuwisty był „pustym przebiegiem” - ruchem nieroboczym, zwiększającym zużycie energii oraz czas pracy maszyny). Ponieważ na rynku dostępne są nowsze, lepsze, bardziej oszczędne i nie generujące „pustych przebiegów” urządzenia, postanowiono dobrać nową maszynę.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
W ramach projektu, wybrano i włączono do procesu produkcyjnego nowe urządzenie oparte na nowocześniejszej technologii cięcia prętów i rur. Pod uwagę brano piły tarczowe i taśmowe działające  automatycznie (urządzenie samo odmierza kolejne długości ciętych elementów na podstawie zadanych ustawień) i półautomatycznie (operator sam odmierza potrzebną długość ciętego elementu, a następnie ustawia parametry cięcia – urządzenie nie wymaga jednak stałego nadzoru pracownika).
Jako najbardziej odpowiadającą bieżącym potrzebom firmy (również pod względem ekonomicznym - przy uwzględnieniu kosztów zakupu oraz eksploatacji), wybrano półautomatyczną piłę taśmową. Nowe urządzenie zużywa dużo mniej energii, jest cichsze, powoduje też powstawanie mniejszej ilości odpadów (m.in. dzięki redukcji szerokości cięcia z 2 mm do 0,9 mm), co przyczynia się do lepszego wykorzystania surowca (np. z pojedynczej rury, w zależności od jej długości, można wyciąć o 1 lub nawet o 2 tulejki więcej).

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Redukcja zużycia energii elektrycznej o ok. 1200 kWh/rok (tj. o ok. 72%)
 • Zmniejszenie ilości odpadu poprodukcyjnego (opiłki i końcówki materiału) o ok. 50%
 • Lepsze wykorzystanie surowca (oszczędność rzędu 2,2 % wagi wsadu, dzięki możliwości wycięcia większej liczby elementów z jednej rury lub pręta)
 • Obniżenie emisji hałasu z 80-85dB do 45-50 dB
 • Skrócenie czasu pracy piły z 6h/d do 2 h/d (dzięki mocniejszemu silnikowi nowe urządzenie jest w stanie wykonać 3 razy więcej cięć), co m.in. skraca czas hałasu powodowanego przez urządzenie
 • Zwiększenie komfortu pracy poprzez ograniczenie emisji hałasu i wibracji oraz energii cieplnej w pomieszczeniu produkcyjnym
 • Oszczędności: ok. 3000 zł/rok (okres zwrotu: ok. 4,5 roku)

 
Stara piła ramowa
fot. TEDGUM Sp. z o.o.

 
 
Nowa półautomatyczna piła taśmowa
fot. TEDGUM Sp. z o.o.

 
Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 49.806, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie TEDGUM Sp. z o.o.: "Redukcja emisji hałasu, odpadów poprodukcyjnych oraz zużycia energii poprzez zmianę technologii cięcia prętów i rur metalowych"
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę TEDGUM Sp. z o.o.

https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz