Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 41. Zmiana sposobu dostawy i magazynowania wybranych tworzyw sztucznych z jednorazowych worków i big-bagów na transport cysternami samochodowymi i przechowywanie w silosach (PPHU Polipack Sp.J.)

Dobre praktyki CP: 41. Zmiana sposobu dostawy i magazynowania wybranych tworzyw sztucznych z jednorazowych worków i big-bagów na transport cysternami samochodowymi i przechowywanie w silosach (PPHU Polipack Sp.J.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 10:05


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 41:
Zmiana sposobu dostawy i magazynowania wybranych tworzyw sztucznych z jednorazowych worków i big-bagów na transport cysternami samochodowymi i przechowywanie w silosach

Firma: PPHU Polipack Sp.J. I. Więckowska i K. Kolmetz, Gościcino

Branża: opakowaniowa
Główne produkty: opakowania z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego i tytoniowego, z możliwością nadruku i etykietowania

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Energia elektryczna
 • Materiały
 • Surowce wtórne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Wysoki
(ok. 1,15 mln zł – koszty silosów)
Opis problemu:
 
Granulaty tworzyw sztucznych były dostarczane do firmy w workach 25 kg (które po rozładunku stawały się odpadami) oraz w big-bagach. Konieczne było też stosowanie palet, które mogły ulec uszkodzeniu, a także wymagały magazynowania i dodatkowego transportu, np. z powrotem do dostawców) oraz wózków widłowych (zużycie energii elektrycznej). Procesy logistyczne powodowały m.in. uciążliwości przy rozładunku (dużo pracy manualnej – np. przesypywanie zawartości worków do baniaków, ręczny zasyp tworzywa do produkcji). Dostarczone partie materiału zajmowały znaczną część miejsca magazynowego. Występowało też ryzyko zanieczyszczenia materiału.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Na terenie firmy zamontowano 2 silosy do tworzywa PET oraz 2 silosy do tworzywa PP (każdy z nich zawiera dwie komory po 57 m3 objętości), do których może być materiał przywożony i ładowany cysternami samorozładowczymi. Wprowadzono silosy co będzie bardzo korzystne z punktu widzenia ergonomii pracy oraz kwestii środowiskowych, co jest widoczne w wymienionych poniżej efektach.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Wyeliminowanie odpadów z big-bagów i worków, zmniejszenie wykorzystania palet (łącznie redukcja odpadów o ok. 100 Mg/rok)
 • Oszczędności ok. 101,4 tys. zł/rok (okres zwrotu: ok. 11 lat i 4 miesiące)
 • Oszczędność energii – brak wykorzystania wózków do rozładunku big-bagów/palet z dostarczanymi do firmy materiałami
 • Poprawa ergonomii pracy pracowników
 • Zwolnienie przestrzeni magazynowej
 • Bezpieczniejsze przechowywanie surowca, mniejsze ryzyko zabrudzenia (ze strony palet i samego big baga)


Nowe silosy do magazynowania materiału (tworzywa PET) podczas ich montażu


 Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 7ind.785, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie PPHU Polipack Sp.J. I. Więckowska i K. Kolmetz: "Zmiana sposobu dostawy i magazynowania wybranych tworzyw sztucznych z jednorazowych big-bagów na transport samochodowymi cysternami i przechowywanie w silosach"
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę PPHU Polipack Sp.J.


https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz