Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 42. Wykorzystanie mniejszych gabarytowo elementów drewnianych do budowy obiektów małej architektury (Unihouse S.A.)

Dobre praktyki CP: 42. Wykorzystanie mniejszych gabarytowo elementów drewnianych do budowy obiektów małej architektury (Unihouse S.A.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 10:10


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 42:
Wykorzystanie mniejszych gabarytowo elementów drewnianych do budowy obiektów małej architektury

Firma: Unihouse S.A., Bielsk Podlaski

Branża: budowlana
Główne produkty: wykończone i wyposażone moduły o konstrukcji drewnianej do budowy budynków mieszkaniowych, hotelowych oraz użyteczności publicznej

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Materiały
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
Koszt wdrożenia: Niski
Opis problemu:
 
Przy przygotowywaniu elementów drewnianych, w tym ich docinaniu, do montażu podłóg, ścian i stropów modułów, powstają elementy zbyt małe gabarytowo, aby mogły być wykorzystane w podstawowym procesie wytwórczym. Powoduje to pojawianie się znacznych ilości resztek materiałów (np. drewno, płyty OSB itp.), które  były oddawane do recyklingu zewnętrznym firmom. Poszukiwano zatem zastosowania dla tych elementów, aby mogły być wykorzystane na miejscu, w fabryce.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Dla wykorzystania opisanych powyżej elementów, wprowadzono do produkcji mniejsze gabarytowo wyroby – obiekty małej architektury, takie jak: budy dla psów, domy dla dziko żyjących kotów, domki dla owadów oraz jeży, karmniki i budki lęgowe dla ptaków. Zaprojektowano i wykonano galanterię drewnianą, jak ozdoby świąteczne z najmniejszych gabarytowo resztek materiałów, donice drewniane, kostki reklamowe.
W projekt zaangażowano osoby z Działu BHP i Ochrony Środowiska, Działu Marketingu, architektów wraz ze studentami budownictwa ze współpracujących uczelni, kierownictwo fabryki, osobę odpowiadającą za odpady oraz nauczycieli zawodu i uczniów odbywających praktyki w Unihouse.
W projekcie będzie wykorzystywany produkt uboczny (czyste skrawki drewna) oraz materiały, których gabaryty lub parametry techniczne są za małe do wbudowania w moduł (przede wszystkim drewna klejonego warstwowo i na mikrowczepy, płyt OSB i/lub sklejki).
Ostatecznie opracowana została oferta kierowana przede wszystkim do schronisk dla zwierząt, fundacji prozwierzęcych i prośrodowiskowych, gmin oraz spółdzielni mieszkaniowych, szkół i przedszkoli i domów pomocy społecznej. Natomiast wyprodukowane ozdoby świąteczne i donice upiększą biura firmy oraz będą stanowić gadżety reklamowe.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Zmniejszenie ilości odpadów drewnianych i drewnopochodnych o ok. 0,33 Mg/rok
 • Zmniejszenie emisji CO2 o ok. 1,1 Mg/rok, poprzez zmniejszenie ilości spalanego produktu ubocznego
 • Wsparcie dziko żyjących zwierząt w tym kotów, jako ochrony przed gryzoniami
 • Pozytywny wpływ na bioróżnorodność, w tym ochrona pszczół i innych zapylaczy
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz kreatywności uczniów, możliwość pozyskania przyszłych pracowników
 • Budowanie wizerunku firmy jako proekologicznej
 • Obecnie brak dużego dodatniego efektu ekonomicznego (ww. wyroby małej architektury są przekazywane odbiorcom bezpłatnie), a przewidywane roczne koszty związane z ich wytworzeniem, wynikają m.in. z konieczności zakupu dodatkowych elementów, takich jak np. wkręty i wynoszą ok. 1 600 zł/rok, przy uwzględnieniu mniejszych zysków ze sprzedaży odpadów drzewnych firmom zewnętrznym). Niewielkiego efektu ekonomicznego na plus można upatrywać jednak w produkcji gadżetów reklamowych w porównaniu z kosztami zakupu tych gadżetów
 • Możliwość utworzenia startupu na bazie opisanego tu projektu

 
Prototyp budy dla psa
fot. UNIHOUSE S.A.
 
 
 
Prototypy budki lęgowej i karmnika dla ptaków
fot. UNIHOUSE S.A.
 
 
Domek dla owadów ustawiony na terenie fabryki
fot. UNIHOUSE S.A.
 
 
Prototypy gadżetów reklamowych
fot. UNIHOUSE S.A. 


 Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP 49.793, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Unihouse S.A.: "Maksymalizacja wykorzystania drewna, jako głównego surowca Unihouse S.A."
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę Unihouse S.A.
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz