Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 47. Ograniczenie ilości powstających odpadów z tworzyw sztucznych, dzięki modyfikacji procedury magazynowej (PLACOMA Sp. z o.o. Sp.k.)

Dobre praktyki CP: 47. Ograniczenie ilości powstających odpadów z tworzyw sztucznych, dzięki modyfikacji procedury magazynowej (PLACOMA Sp. z o.o. Sp.k.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 10:35

 
fot. PLACOMA Sp. z o.o. Sp.k.

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 47:
Ograniczenie ilości powstających odpadów z tworzyw sztucznych, dzięki modyfikacji procedury magazynowej

Firma: PLACOMA Sp. z o.o. Sp.k., Wrocław

Branża: tworzywa sztuczne
Główne usługi: sprzedaż wyrobów z termoplastycznych tworzyw sztucznych z recyklingu (przemiały i regranulaty), doradztwo, badania materiałów

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Surowce wtórne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
Koszt wdrożenia: Brak
(działanie bezkosztowe, wymagające jedynie niewielkiego dodatkowego nakładu pracy)
Opis problemu:
 
Przed wysłaniem transportu granulatu do odbiorcy konieczne jest przeprowadzenie badań jakości surowca, pobieranych z każdego big-baga. Próby te są konieczne, aby zapobiec sytuacji, że po przejechaniu kilkuset, lub nawet kilku tysięcy kilometrów TIR z materiałem jest zawracany z uwagi na niezaakceptowaną przez odbiorcę jakość. Pobieranie i przechowywanie próbek do badań jest też istotne na wypadek składania przez klienta reklamacji. Przed wdrożeniem niniejszego projektu firma z każdej tony pobierała próbkę ok. 2 kg materiału, który po przeprowadzeniu badań nie nadawał się już do użycia i stawał odpadem.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Wytypowano trzy potencjalne sposoby redukcji ilości odpadów powstających podczas badań jakościowych, spośród których do implementacji wybrano wariant polegający na zmniejszeniu wielkości pobieranych prób z 1,5 - 2 kg do 200 - 500 g na każdą tonę materiału. Zmiana taka pozwoliła zachować wysoki standard kontroli jakości, przy ograniczeniu ilości powstającego odpadu o co najmniej 50%. Zastosowane rozwiązanie wymagało jedynie nieznacznego zwiększenia nakładu pracy oraz jednorazowej modyfikacji procedury magazynowej.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Minimalizacja odpadów powstałych przy próbach:
  • w projekcie planowano, iż wprowadzenie ww. zmiany prowadzić będzie do zmniejszenia generowanej ilości odpadów z prób do kontroli jakości dostaw o co najmniej 2 Mg/rok
  • w praktyce, zmniejszenie ilości odpadu w 2021 r., w porównaniu z rokiem 2020, wyniosło aż 2,5 Mg, pomimo podwojenia w tym czasie sprzedaży (i ilości związanych z tym poborów próbek do badań jakościowych). Osiągnięto zatem korzyści znacznie przekraczające założenia, gdyż dzięki opisanej tu zmianie wytworzono o ok. 70% odpadów mniej, niż powstałoby bez jej wprowadzenia
 • Ograniczenie powierzchni magazynowej zajmowanej przez próbki (brak potrzeby wynajęcia dodatkowego magazynu)
 • Niższe koszty utylizacji oraz transportu
 • Oszczędności: ok. 9 000 zł/rok


Przykład prób materiałów pobranych do celu kontroli jakości
fot. PLACOMA Sp. z o.o. Sp.k.Laboratorium firmy Placoma, służące do badania jakości tworzyw sztucznych
fot. PLACOMA Sp. z o.o. Sp.k.


Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 3ind.754, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie Placoma Sp. z o.o. Sp. k.: "Minimalizacja odpadów z tworzyw sztucznych, poprzez modyfikację procedury magazynowej i wprowadzenie ewidencji"
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę Placoma Sp. z o.o. Sp. k.

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz