Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 52. Zwiększenie wydajności wylęgowości jaj kaczych i redukcja ilości powstających odpadów dzięki lepszemu monitorowaniu parametrów procesów inkubacji i klucia (NaturAgra Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 52. Zwiększenie wydajności wylęgowości jaj kaczych i redukcja ilości powstających odpadów dzięki lepszemu monitorowaniu parametrów procesów inkubacji i klucia (NaturAgra Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 11:00

Komora lęgowa
fot. NaturAgra Sp. z o.o.
 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 52:
Zwiększenie wydajności wylęgowości jaj kaczych i redukcja ilości powstających odpadów dzięki lepszemu monitorowaniu parametrów procesów inkubacji i klucia

Firma: NaturAgra Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
Miejsce realizacji: Zakład Wylęgu Drobiu w Nowym Glinniku

Branża: spożywcza (drobiarska)
Główne produkty: wyklute pisklęta kacze, dla ferm tuczących

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Surowce (jaja kacze)
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady (jaja niewyklute, obumarłe)
Koszt wdrożenia: Średni
(ok. 7250 zł – koszt zakupu nowych mierników)
Opis problemu:
 
Projekt dotyczył jednego z kluczowych procesów technologicznych firmy, tj. zapewnienia odpowiedniego środowiska oraz parametrów inkubacji (trwającej ok. 26 dni) i klucia (ok. 3 dni), co przekłada się na uzyskanie wysokiej efektywności procesu wylęgowości i jego jakości w postaci wyklutych zdrowych i silnych piskląt. Do głównych parametrów pomyślnego wylęgu piskląt, których kontrola odgrywa kluczową rolę w procesie, należą: temperatura, wilgotność i stężenie CO2.
Pomimo zapewnienia wysokiej jakości aparatury, z uwagi na skrajne środowisko, w którym muszą pracować czujniki elektroniczne (stała, długotrwała wysoka temperatura oraz wysoka wilgotność powietrza), ulegają one stopniowemu rozkalibrowaniu. Oznacza to, że aparatura przestaje wykrywać zaburzenia w warunkach środowiskowych panujących w aparatach lęgowych i klujnikach, co bezpośrednio przekłada się na niedogrzanie/przegrzanie piskląt, zbyt wysoką wilgotność i ich niewłaściwe wysuszenie, czy w przypadku długotrwałych, wysokich stężeń CO2 – niezdolność słabszych piskląt do wyjścia ze skorup w skutek niedotlenienia i zatrucia dwutlenkiem węgla. Ponadto wszystkie ww. zaburzenia wpływają również negatywnie na jakość i możliwości tuczowe wyklutych piskląt.

Zastosowane rozwiązanie: 
 
Zespół projektowy uznał na konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń do monitorowania wskazań ww. aparatury, dlatego też zapadła decyzja o zakupie dodatkowych,  mierników renomowanych producentów. Przy wyborze urządzeń kierowano się następującymi kryteriami:
 • Dokładność wskazań urządzenia, możliwość dokonywania dokładnych, bieżących pomiarów (CO2, wilgotność względna, temperatura)
 • Możliwość prowadzenia cyfrowego zapisu pomiarów dokonywanych przez urządzenie, oraz sporządzania elektronicznej bazy danych z kontroli, w celu ograniczenia papierowej dokumentacji
 • Szybkość i jakość obsługi klienta, umożliwiająca sprawne przeprowadzanie okresowego wzorcowania zakupionych czujników
 • Stosunkowo szybki zwrot nakładów
Zakupione urządzenia pomiarowe już na etapie testów wykazały możliwość zwiększenia wylęgowości, dzięki zastosowaniu dodatkowego monitoringu kluczowych parametrów procesu, nawet do 2%.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Wzrost wylęgowości do 2%, co przekłada się na o ok. 3 400 więcej wyklutych piskląt tygodniowo (tj. o ok. 176 800 piskląt/rok)
 • Mniej odpadów z obumarłych jaj i piskląt o prawie 9 Mg/rok (mniej odpadów przekazywanych do utylizacji)
 • Łączny efekt ekonomiczny: ok. 721 000 zł/rok (w tym ok. 718 500 zł przychodów z dodatkowo wyklutych piskląt oraz niższe koszty utylizacji o prawie 2 500 zł/rok)
 • Okres zwrotu poniesionych nakładów: ok. 4 dni

 


Mierniki zakupione przez firmę NaturAgra
fot. NaturAgra Sp. z o.o.
 
 

 Jaja kacze w aparacie lęgowym
fot. NaturAgra Sp. z o.o.
 
Źródło:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 8ind.814, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w Zakładzie Wylęgu Drobiu NaturAgra Sp. z o.o.: "Pomiary rzeczywistych parametrów w aparatach lęgowych i klujnikowych w celu zwiększenia wydajności wylęgowości jaj i redukcji odpadów pisklęcia kaczego"
https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”. 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz