Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 59. Redukcja zużycia folii stretch w procesie transportu zewnętrznego poprzez zastosowanie tekturowej skrzyni o rozmiarze palety (eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 59. Redukcja zużycia folii stretch w procesie transportu zewnętrznego poprzez zastosowanie tekturowej skrzyni o rozmiarze palety (eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 11:35

 
Źródło: eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 59:
Redukcja zużycia folii stretch w procesie transportu zewnętrznego poprzez zastosowanie tekturowej skrzyni o rozmiarze palety

Firma: eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o., Zielona Góra

Branża: e-commerce, logistyczna

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Materiały
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady (wprowadzone opakowania na rynek, finalnie odpady w miejscu docelowym)
Koszt wdrożenia: Wysoki
Szacunkowy koszt wdrożenia: 4 872 670 zł rocznie
Opis problemu:
 
Folia stretch jest używana przez Spółkę w szczególności do zbiorczego zabezpieczania jednostek transportowych (opakowań z towarem) kompletowanych na palecie. Folia używana była zarówno w transporcie zewnętrznym, jak i w procesach transportu wewnętrznego.
Spółka postanowiła wyeliminować folię stretch w procesie transportu zewnętrznego. Przetestowano różne rozwiązania, które trwały sposób zabezpieczałyby produkty wysyłane na dalekie trasy.

Zastosowane rozwiązanie: 

Jednym z testowanych rozwiązań były tekturowe skrzynie o rozmiarze palety.
Po pomyślanych testach od sierpnia wdrożono je do zabezpieczania wysyłanych produktów w procesie transportu towaru zewnętrznego na wszystkich kierunkach.
Wdrożenie tekturowych skrzyni pozwoliło na płynne przejście zmian w procesie wysyłkowym oraz zmianę
dotychczasowej metody zabezpieczania produktów w transporcie zewnętrznym, pozwalającym na eliminację użycia folii stretch w procesie oraz redukcję masy wprowadzonych opakowań foliowych wraz z produktem.
Projekt został wdrożony z początkiem sierpnia 2022 r. i jest ciągle udoskonalany.
Spółka rozważa także możliwość wprowadzenia tekturowych pokryw, które miałaby stanowić zabezpieczenie przed dostępem do wnętrza podczas transportu oraz wzmocnić całość konstrukcji skrzyni.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

  • Ograniczenie ilości wprowadzanych opakowań foliowych wraz z produktem (wg oszacowań firmy: redukcja zużycia folii stretch o około 125 tys kg rocznie, co w przeliczeniu na km2 daje nam około 11 820 km2 folii)
  • Zredukowanie kosztów Spółki z tytułu użycia folii w procesie o ok. 1 743 500 zł rocznie (koszty zakupu folii stretch maszynowej). Dodatkowe oszczędności wynikają także z rezygnacji z  leasingu i serwisu owijarek do folii stretch, których koszty to ok. 439 tys zł/rok. Zwrot nakładów jest na szacunkowym poziomie 45% w skali roku
  • Polepszenie warunków pracy (bardziej ergonomiczny sposób pracy ze skrzyniami tekturowymi)
  • Ponad 9-krotna poprawa wydajności pracowników (na podstawie przeliczenia roboczogodzin w procesie formowania i zabezpieczania palet)
  • Poprawa wskaźnika wypełnienia auta – wzrost o prawie 20%, co realnie przekłada się na redukcję ilości zamawianych transportów
  • Poprawa wskaźnika ilości przesyłek na jednostkę transportową o prawie 20%

 
Przed zmianą. Palety z produktami w procesie transportu zewnętrznego były zabezpieczane folia stretch. Każda paleta była formowana na jednostce paletowej a następnie zabezpieczana folią stretch za pomocą owijarki.
Źródło: eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.


Po zmianie. Palety z produktami w procesie transportu wewnętrznego po wdrożeniu opisanej powyżej zmiany w procesie formowania/zabezpieczenia. Finalny wygląd zabezpieczenia palety poprzez tekturową skrzynię prezentuje zdjęcie nr 4 (natomiast widoczne w skrzyni na zdjęciu 2 papierowe opakowania to tzw. papieropaki – opisane w oddzielnej „dobrej praktyce”).
Źródło: eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.

 

Źródło:
  • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez firmę eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.


https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.


 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz