Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 75. Ograniczenie emisji do atmosfery oraz strat ciepła w pomieszczeniach firmy, dzięki systemowi filtracji i rekuperacji (Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.)

Dobre praktyki CP: 75. Ograniczenie emisji do atmosfery oraz strat ciepła w pomieszczeniach firmy, dzięki systemowi filtracji i rekuperacji (Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 12:55

 Ogniwa filtrujące
fot. F.A. „Swarzędz” sp. z.o.o.

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 75:
Ograniczenie emisji do atmosfery oraz strat ciepła w pomieszczeniach firmy, dzięki systemowi filtracji i rekuperacji

Firma: Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.

Branża: metalurgiczna
Główne produkty: odkuwki matrycowe, pierścienie synchronizatora skrzyni biegów, korpusy wodomierzy i ciepłomierzy, zawory do butli gazowych

Zasoby, których dotyczy to działanie:

 • Energia cieplna
 • Paliwa kopalne
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Odpady
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Wysoki
Filtrowentylacja elektrostatyczna: ok. 700 000 zł netto
(jednostka filtracyjna– ok. 550 000 zł; obudowa jednostki filtracyjnej – ok. 85.500 zl; rurociąg – ok. 145 500 zł netto)
Filtrowentylacja z rekuperacją - jednostka filtracyjna wraz z rurociągiem: ok. 445 000 zł netto
Opis problemu:
 
Kiedy w 2009 r. firma przeniosła swoją siedzibę do nowo wybudowanej nowoczesnej hali, wydawało się, że zaplanowane pomieszczenia i hale sprostają wymaganiom produkcji na długie lata. W hali kuźni tylko jedna z pras była prasą emitującą szkodliwe substancje, dla której zaprojektowano zewnętrzny wyciąg powietrza.
Wraz z rozwojem produkcji oraz zmianami technologii kucia, pojawiały się jednak kolejne prasy, co potęgowało problem emisji na stanowiskach. Poza tym w okresie jesienno-zimowym przy stosowanych rozwiązaniach (odciągi powietrza kierujące emisje na zewnątrz) następowała znacząca strata ciepła, co potęgowało potrzeby w zakresie ogrzewania.
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
W przypadku wyboru tego projektu bardziej istotne niż względy ekonomiczne były aspekty ekologiczne i społeczne. Jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem wpływającym na utrzymanie higienicznego i bezpiecznego środowiska pracy. Zastosowanie systemu filtracji pozwoliło przede wszystkim na eliminację mgły olejowej, oparów, dymu i zapachów powstających w procesie produkcyjnym. Prasy kuźnicze zostały połączone w dwie linie, z których każda została wyposażona w odrębny system filtracji - co było związane z charakterystyką obrabianych materiałów, zastosowaniem innych środków smarujących i częstotliwością pracy pras na tych stanowiskach. Zastosowany system składa się z modułów filtracyjnych do separacji dymu, pyłu, mgły i oparów w prasach kuźniczych. Posiada on inteligentne rozwiązanie w postaci regulacji prędkości wyciągu powietrza przeznaczonego do filtracji, która jest automatycznie dostosowywana od obciążenia linii (może osiągnąć max. wydajność do 20 000 m3/h). Na linii pras z kuciem ręcznym, gdzie jako środek smarujący stosowany jest wodny roztwór grafitu, zaprojektowano także do wykonania cyklonowy separator wstępny, dla zapewnienia wstępnego odpylania.

Opisane tu rozwiązania trudno byłoby jednak nazwać Czystszą Produkcją, gdyby nie zastosowany system rekuperacji. Odpylone i oczyszczone powietrze trafia do rekuperatora, a następnie do tzw. centrali klimatyzacyjnej, skąd, po dobraniu powietrza z zewnątrz, wraca do hali, ograniczając straty ciepła (a co za tym idzie, również zużycie gazu) w miesiącach jesienno-zimowych.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia: 

 • Redukcja zużycia gazu do ogrzewania pomieszczeń (w skali całej firmy zużycie gazu pomiędzy rokiem 2021 a 2019 zmniejszyło się o ok. 3 700 m3/rok, tj. o ponad 9%)
 • Lepsza jakość powietrza wewnątrz hali, redukcja emisji zewnętrznej
 • Pozostałe korzyści wynikające z odciągania mgły olejowej:
  • zgodność z normami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • minimalizacja zagrożeń dla zdrowia, suche powierzchnie, mniejsze ryzyko poślizgnięć i upadków
  • poprawione pole widzenia
  • zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru
  • dłuższa żywotność maszyn i narzędzi

 
 
Systemy filtracji powietrza z kuźni - widok instalacji z zewnątrz
fot. F.A. „Swarzędz” sp. z.o.o.
 
 
 
Hala kuźni z widocznymi systemami filtracji
fot. F.A. „Swarzędz” sp. z.o.o.

 
 Źródło:
 • Sprawozdanie z Projektu CP nr 48.772, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w Fabryce Armatur "Swarzędz" sp. z o.o.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez zastosowanie zintegrowanego systemu filtracji powietrza”

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”. 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz