Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 80. Stworzenie obiegu zamkniętego tulei papierowych do folii i worków rolowanych, poprzez system ich odbioru od klientów i powtórne wykorzystanie w procesie produkcyjnym (ARTFOL)

Dobre praktyki CP: 80. Stworzenie obiegu zamkniętego tulei papierowych do folii i worków rolowanych, poprzez system ich odbioru od klientów i powtórne wykorzystanie w procesie produkcyjnym (ARTFOL)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 28 października 2022 | 13:20

fot. ARTFOL

 

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 80: Stworzenie obiegu zamkniętego tulei papierowych do folii i worków rolowanych, poprzez system ich odbioru od klientów i powtórne wykorzystanie w procesie produkcyjnym

Firma: ARTFOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Piotrków Trybunalski

Branża: tworzywa sztuczne
Główne produkty: folie LDPE i HDPE, opakowania z folii LDPE i HDPE, torebki, reklamówki, worki z folii LDPE, HDPE i PP

Zasoby, których dotyczy to działanie:

  • Materiały
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
  • Odpady
Koszt wdrożenia: Niski
(ok. 1 000 zł – koszt zakupu 5-ciu drewnianych skrzyń oznaczonych logo firmy, do ustawienia u klientów)
Opis problemu:
 
Firma produkuje m.in. folie oraz tworzywowe worki rolowane, które nawijane są na papierowe tuleje. U klientów, puste tuleje po zużyciu nawiniętych na nie produktów stawały się odpadami, pomimo że większość używanych tulei nadaje się do ponownego wykorzystania.
Systematycznie rosnące koszty zakupu nowych tulei papierowych i ograniczone możliwości przekazania zużytych tulei do recyklingu (ponieważ produkowane są one z papieru z użyciem masy klejowej) skłoniły firmę do organizacji obiegu zamkniętego. O ile wykorzystanie pustych tulei wewnątrz firmy nie stanowiło problemu, problematyczna pozostawała organizacja zbiórki tulei i magazynowania ich przez klientów.
 
Zastosowane rozwiązanie: 
 
Firma wytypowała pilotażowo trzech największych odbiorców, do których dostarczane są towary w rolach (nawijane na tuleje). Zaproponowano im wstawienie zakupionych przez ARTFOL drewnianych skrzyń, do których pracownicy mieliby odkładać zużyte tuleje. Odbiór realizowany jest przez ARTFOL przy okazji dostaw towaru (wykorzystanie dotychczas pustego transportu powrotnego, co ogranicza oddziaływania na środowisko oraz praktycznie redukuje do zera koszt odbioru tulei). Przekazywanie tulei z powrotem do ARTFOL-u minimalizuje odpad po stronie klienta oraz umożliwia redukcję zużycia materiałów do produkcji tulei (mniejsze potrzeby zakupowe). Umożliwia także utrzymanie konkurencyjnej ceny towaru.

Na tulei firma zamierza dodatkowo umieścić napis: „TULEJA ZWROTNA - ODBIORCA ARTFOL Piotrków Trybunalski (podniesienie świadomości ekologicznej wśród pracowników i klientów, budowanie i upowszechnianie dobrych nawyków ekologicznych).

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:

Projekt został wdrożony niedawno (2022 r.), jednak na podstawie dotychczasowych pomiarów (dotyczących trzech klientów) oszacowano następujące efekty:
  • Redukcja ilości kupowanych tulei o ok. 95%, co przekłada się na ok. 2280 szt/rok (tj. ok. 10 260 kg/rok) mniej odpadu powstającego po stronie klienta
  • Oszczędności wynikające z redukcji zakupu nowych tulei: ok. 54 700 zł/rok, wg cen z III kw. 2022 r. (okres zwrotu: ok. 10 dni)
Ponieważ powyższe wyliczenia opierają się na efektach wyliczonych dla trzech klientów, mogą wzrosnąć w przypadku zainteresowania tym rozwiązaniem kolejnych. Firma planuje również zakup urządzenia do przycinania tulei, dzięki czemu uzyska większą elastyczność i możliwość ponownego wykorzystania tulei w niestandardowych rozmiarach.

Istotnym aspektem tego działania będzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej, jaką da usługa odzysku tulei. Dla przykładu, firma rozpoczęła rozmowy z potencjalnym klientem, który zgłosił się do niej właśnie z uwagi na możliwość odbioru tulei (dla ograniczenia kosztów oraz realizacji własnej polityki środowiskowej).

 
 Tuleja – pusta (materiał) i z nawiniętą folią (produkt)
fot. ARTFOL

 
 
Drewniana skrzynia na puste tuleje do zwrotu (do ustawienia u klienta)
fot. ARTFOL


 
 Źródło:
  • Sprawozdanie z Projektu CP nr 9ind.817, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji w firmie ARTFOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: "Stworzenie obiegu zamkniętego tulei papierowych do folii i worków rolowanych poprzez system ich odbioru od klientów i powtórnym wykorzystaniu w procesie produkcyjnym"

https://www.cp.org.pl/goz

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz