Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , » Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (23.11.2022 r.)

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (23.11.2022 r.)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 29 listopada 2022 | 17:35


23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, której Kapitule przewodniczy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Pani Minister Małgorzata Golińska. W swoim wystąpieniu Minister Golińska podkreśliła m.in. duże znaczenie Akademii Czystszej Produkcji, dzięki której kształcone są kadry Ekspertów wdrażających w firmach projekty z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom, co przekłada się na realizację działań z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Doceniła rosnące statystyki Ruchu Czystszej Produkcji, który tylko w ciągu ostatniego pół roku, tj. od poprzedniego posiedzenia Kapituły, pomógł wdrożyć 24 Projekty Czystszej Produkcji (zmiany proekologiczne, które przełożyły się w realizujących je firmach w konkretne korzyści środowiskowe, ekonomiczne oraz społeczne), a także wykształcił 55 nowych Ekspertów Czystszej Produkcji i nadał 12 nowych Świadectw CP – dla firm realizujących zasady Czystszej Produkcji, czyli strategii ochrony środowiska bazującej na ciągłym zapobieganiu zanieczyszczeniom i marnotrawstwom u źródeł ich powstawania - oraz zamykaniu obiegów materiałowych zgodnie z zasadami GOZ. Wpis do Polskiego Rejestru CP i OP uzyskują firmy i inne instytucje wyróżniające się w zakresie realizacji Czystszej Produkcji (CP), które równocześnie mogą wykazać się szeroko pojętymi działaniami prospołecznymi, wykraczającymi poza sferę ochrony środowiska.

Minister Golińska podkreśliła także rolę, jaką w popularyzacji Czystszej Produkcji odgrywa projekt „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”, realizowany w latach 2019-2022 przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW (www.cp.org.pl/goz).

Po wystąpieniu Przewodniczącej Kapituły, krótkie przemówienia wygłosili: Pierwszy Zastępca Przewodniczącej Pan Sławomir Mazurek – Wiceprezes NFOŚiGW oraz przedstawiciele Patronów Rejestru: Pani Katarzyna Furgalska z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Pani Anna Dębowiec z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Patron Rejestru - i równocześnie Drugi Zastępca Przewodniczącej Kapituły – Pan Michał Jan Cichy, Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Głos zabrała także Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (której członkiem jest m.in. Stowarzyszenie Polski Ruch CP) - Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Oprócz przedstawicieli wymienionych powyżej instytucji, w posiedzeniu Kapituły, która po raz kolejny obradowała w formule on-line, udział wzięli reprezentanci: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz – jako przedstawiciele samorządów – reprezentanci Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

W edycji 2022 r. Kapituła przyznała wpisy do Rejestru 17-tu instytucjom, w tym jednej nowo zarejestrowanej firmie: PPHU Polipack Sp. J. z Gościcina, której Przedstawicielka przedstawiła podczas posiedzenia obszerną prezentację pokazującą osiągnięcia tej firmy.

Wpisanie firmy lub innej instytucji do Polskiego Rejestru CP i OP stanowi wyraz docenienia realizowanych działań z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom u źródeł ich powstawania oraz innych działań prospołecznych. Szczegółowe informacje o Polskim Rejestrze CP i OP można uzyskać na stronie www.prcpiop.pl.

Wszystkim Zarejestrowanym składamy serdeczne gratulacje!
 
 
 
 
 
 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz