Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Międzynarodowe przemieszczanie odpadów'' (on-line oraz Katowice)

Szkolenie ''Międzynarodowe przemieszczanie odpadów'' (on-line oraz Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 17:06

 

Szkolenie ''Międzynarodowe przemieszczanie odpadów'

Najbliższe terminy:
 • Terminy ON-LINE:
 • 26-27 kwietnia 2021 r. (szkolenie dwudniowe)
 • Terminy stacjonarne:
 • obecnie brak zaplanowanych terminów
 
Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami w firmach, mających do czynienia z przemieszczaniem odpadów z zagranicy lub poza granice Polski.
Jeśli Twoja firma planuje wejść na rynek międzynarodowy w zakresie obrotu odpadami lub już w nim uczestniczy - i chcesz zadbać o to, aby nie naruszała przepisów w tym zakresie, czym mogłaby narazić się na sankcje prawne i finansowe oraz pogorszenie wizerunku - to szkolenie jest dla Ciebie.
Szkolenie polecamy przede wszystkim osobom początkującym, chcącym poznać tematykę międzynarodowego przemieszczania odpadów od podstaw.

https://forms.gle/c9ct3egqRT5jUMni7
 


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

 

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a
   lub
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji, ul. Krasińskiego 13

Godziny szkolenia:
 • Dzień I: 9,00-13.45
 • Dzień II: 9,00-13,30 (plus możliwość konsultacji dla Uczestników: 14.00-16.00)

Program szkolenia:

Dzień I:

 1. Wprowadzenie.
 2. Podstawy prawne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 3. Najważniejsze definicje
 4. Zasady klasyfikacji odpadów. Utrata statusu odpadu.
 5. Klasyfikacja odpadów – posługiwanie się różnymi katalogami – warsztaty
 6. Przemieszczanie odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej i poza jej obszar
 7. Ograniczenia w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 8. Uczestnicy międzynarodowego przemieszczania odpadów
 9. Procedury w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
 10. Gwarancje finansowe i niefinansowe
 11. Przygotowanie międzynarodowego przemieszczenia odpadów – warsztaty
 12. Sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczenia odpadów 

Dzień II:

 1. Zezwolenie na międzynarodowe przemieszczenie odpadów
 2. Zezwolenie wstępne
 3. Szczególne procedury dla transgranicznego przemieszczania odpadów w okresie epidemii COVID-19
 4. Obowiązki spoczywające na uczestnikach międzynarodowych przemieszczeń odpadów
 5. Realizacja międzynarodowego przemieszczania odpadów – warsztaty
 6. Nielegalne przemieszczenia odpadów. Zwrot odpadów
 7. Obowiązki spoczywające na podmiocie krajowym w świetle przepisów krajowych
 8. Odpowiedzialność karna i administracyjna Studia przypadków – omówienie przykładów
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • Jakie są podstawy prawne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów?
 • Jakie są procedury międzynarodowego przemieszczania odpadów?
 • Kto jest uczestnikiem międzynarodowego przemieszczenia odpadów?
 • Jakie są obowiązki uczestników międzynarodowego przemieszczania odpadów?
 • Kiedy międzynarodowe przemieszczenie odpadów jest nielegalne oraz jakie grożą sankcje karne za naruszenie wymogów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów? Które odpady i pod jakimi warunkami mogą utracić status odpadu?
Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • Sklasyfikować odpady dla potrzeb międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Ustalić procedurę przemieszczenia odpadów
 • Wypełnić dokumenty wymagane podczas międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Wykonać obowiązki uczestnika międzynarodowego przemieszczenia odpadów


Metody szkoleniowe:
Prezentacja multimedialna, warsztaty, omawianie przykładów, dyskusja moderowana


Ekspert prowadzący szkolenie:
Anna Skiba – ekspert w dziedzinie międzynarodowego przemieszczania odpadów, z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w Inspekcji Ochrony Środowiska (Zespół ds. Gospodarki Odpadami). Posiada duże doświadczenie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, w tym 16 lat doświadczenia w pracy związanej bezpośrednio z transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu gospodarowania odpadami.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).Inwestycja w szkolenie:

 • Cena: 
  • ON-LINE: 980 zł netto/Osobę (1205,40 zł brutto)
  • Stacjonarne: 1180 zł netto/Osobę (1451,40 zł brutto)

Rabaty i promocje:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis  
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów

Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych)
 • lunch (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Międzynarodowe przemieszczanie odpadów"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 337 170
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: anna.jagoda.cp@gmail.com
Serdecznie zapraszamy!

 

https://forms.gle/c9ct3egqRT5jUMni7

 
Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza