Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Międzynarodowe przemieszczanie odpadów'' (on-line oraz Katowice)

Szkolenie ''Międzynarodowe przemieszczanie odpadów'' (on-line oraz Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 17:06

 

Szkolenie ''Międzynarodowe przemieszczanie odpadów'

Najbliższe terminy:
 • Terminy ON-LINE:
 • 20 stycznia 2021 r.
 • Terminy stacjonarne:
 • obecnie brak zaplanowanych terminów
 
Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami w firmach, mających do czynienia z przemieszczaniem odpadów z zagranicy lub poza granice Polski.
Jeśli Twoja firma planuje wejść na rynek międzynarodowy w zakresie obrotu odpadami lub już w nim uczestniczy - i chcesz zadbać o to, aby nie naruszała przepisów w tym zakresie, czym mogłaby narazić się na sankcje prawne i finansowe oraz pogorszenie wizerunku - to szkolenie jest dla Ciebie.
Szkolenie polecamy przede wszystkim osobom początkującym, chcącym poznać tematykę międzynarodowego przemieszczania odpadów od podstaw.

https://forms.gle/c9ct3egqRT5jUMni7
 


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

 

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a
   lub
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji, ul. Krasińskiego 13
 • Warszawa
  • "Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
   lub
  • inne lokalizacje, w pobliżu Dworca Centralnego PKP
 • Wrocław
  • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), ul. plac Konstytucji 3 Maja nr 3
   lub
  • NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

Godziny szkolenia:
 • 9,30-16,30 (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników 16.30-17.30)

Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie.
 2. Podstawy prawne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 3. Najważniejsze definicje
 4. Zasady klasyfikacji odpadów . Utrata statusu odpadu.
 5. Klasyfikacja odpadów – posługiwanie się różnymi katalogami – warsztaty
 6. Przemieszczanie odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej
 7. Przemieszczanie odpadów poza obszar Wspólnoty Europejskiej
 8. Ograniczenia w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 9. Uczestnicy międzynarodowego przemieszczania odpadów:
  - Wysyłający
  - Transportujący
  - Odbiorca
 10. Procedury w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
  - Przemieszczenie odpadów bez obowiązku dokonania zgłoszenia – procedura „informacyjna”
  - Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody właściwego organu
 11. Gwarancje finansowe i niefinansowe
 12. Przygotowanie międzynarodowego przemieszczenia odpadów – warsztaty (z uwzględnieniem dokumentów EDPR i EDPO oraz kwestii BDO)
 13. Sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 14. Zezwolenie na międzynarodowe przemieszczenie odpadów
 15. Cofnięcie zezwolenia
 16. Zezwolenie wstępne
 17. Obowiązki spoczywające na uczestnikach międzynarodowych przemieszczeń odpadów realizowanych według
  - procedury informacyjnej
  - procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody
 18. Realizacja międzynarodowego przemieszczania odpadów – warsztaty
 19. Obowiązki spoczywające na podmiocie krajowym w świetle przepisów krajowych
 20. Nielegalne przemieszczenia odpadów
 21. Zwrot odpadów
 22. Odpowiedzialność karna i administracyjna
 23. Studia przypadków – omówienie przykładów 

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • Jakie są podstawy prawne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów?
 • Jakie są procedury międzynarodowego przemieszczania odpadów?
 • Kto jest uczestnikiem międzynarodowego przemieszczenia odpadów?
 • Jakie są obowiązki uczestników międzynarodowego przemieszczania odpadów?
 • Kiedy międzynarodowe przemieszczenie odpadów jest nielegalne oraz jakie grożą sankcje karne za naruszenie wymogów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów? Które odpady i pod jakimi warunkami mogą utracić status odpadu?
Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • Sklasyfikować odpady dla potrzeb międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Ustalić procedurę przemieszczenia odpadów
 • Wypełnić dokumenty wymagane podczas międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Wykonać obowiązki uczestnika międzynarodowego przemieszczenia odpadów


Metody szkoleniowe:
Prezentacja multimedialna, warsztaty, omawianie przykładów, dyskusja moderowana


Ekspert prowadzący szkolenie:
Anna Skiba – ekspert w dziedzinie międzynarodowego przemieszczania odpadów, z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w Inspekcji Ochrony Środowiska (Zespół ds. Gospodarki Odpadami). Posiada duże doświadczenie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, w tym 16 lat doświadczenia w pracy związanej bezpośrednio z transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu gospodarowania odpadami.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).Inwestycja w szkolenie:

 • Cena: 
  • ON-LINE: 490 zł netto/Osobę (602,70 zł brutto)
  • Stacjonarne: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)

Rabaty i promocje:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis  
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów

Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych)
 • lunch (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Międzynarodowe przemieszczanie odpadów"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 337 170
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: anna.jagoda.cp@gmail.com
Serdecznie zapraszamy!

 

https://forms.gle/c9ct3egqRT5jUMni7

 
Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza