Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie dotyczące OOŚ w procesie inwestycyjnym 2018 (Katowice)

Szkolenie dotyczące OOŚ w procesie inwestycyjnym 2018 (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 5 września 2017 | 14:35

"Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych"


Szkolenie stanowi syntetyczne kompendium wiedzy dotyczącej kluczowych zagadnień związanych z OOŚ. Pokazujemy najnowszy stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2017 r.

Fachową wiedzę popieramy przykładami - w tym analizą przypadków zgłaszanych przez Uczestników (również podczas indywidualnych konsultacji).
Zdobędziesz wiedzę przydatną konkretnie dla Twojej instytucji/firmy, a wątpliwości rozwiejesz podczas dyskusji oraz konsultacji, w trakcie oraz po szkoleniu (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

Szkolenie ma charakter otwarty, dla wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat procedury ocen oddziaływania na środowisko (uzyskiwania decyzji środowiskowych) wymaganych w procesach inwestycyjnych. Szczególnie polecamy je pracownikom organów biorących udział w procedurze OOŚ oraz firmom stawiającym na rozwój poprzez inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych – zarówno dla przedsiębiorstw „dużych”, jak i MMŚP. Polecamy je m.in. osobom zajmującym stanowiska związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwach i samorządach terytorialnych, pracownikom z działów zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami w firmach, biurach projektowych, firmach doradczych, osobom przygotowującym opracowania środowiskowe, specjalistom ds. ochrony środowiska.


Miejsce:
Katowice, ul. Krasińskiego 13
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602

Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas szkolenia:
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • 27 lutego 2018 r. (pewny termin)
 • 28 marca 2018 r.
Godz. 10,00-16,00
(plus możliwość indywidualnych konsultacji 16,00-18,00)Program szkolenia
 • Zasady funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) - omówienie zmian obowiązujących od stycznia 2017 r. i przepisów przejściowych
 • Kwalifikacja przedsięwzięć dotycząca obowiązku wykonywania OOŚ – ćwiczenie warsztatowe 
 • Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko (krok po kroku) dla poszczególnych grup przedsięwzięć, wraz z praktycznymi wskazówkami - jak szybko i skutecznie przejść/przeprowadzić procedurę? (studia/symulacje przypadków, dyskusja) 
 • Organy zaangażowane w proces wydawania, uzgadniania i opiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Analiza dokumentacji (decyzja, raport)
 • Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - wybrane dobre praktyki
 • Procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000 
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 • Dobra decyzja środowiskowa - studia przypadków wraz z orzecznictwem i omówieniem konsekwencji 
 • Wymogi środowiskowe przy realizacji inwestycji - na co zwrócić uwagę przy dofinansowaniach, by szybko zdobyć i bez problemu rozliczyć środki UE?
 • Sporządzanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami - wykonać we własnym zakresie, czy zlecić? - studia przypadków (case studies), wzory dokumentów
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i jej ewentualne uzupełnienia - warsztaty
 • Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko
 • Możliwości zaskarżenia decyzji środowiskowej lub decyzji odmawiającej wydania uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia
 • Pytania i odpowiedzi
 • Konsultacje indywidualne (dla zainteresowanych, w godz. 16,10-18,00)


Metody szkoleniowe:
Warsztaty,
omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.Ekspert prowadzący szkolenie:
Anna Jagoda-Siegmund – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 10-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach (m.in. oceny oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia) i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).


Inwestycja w szkolenie:
Cena: 480 zł brutto/Osobę
Rabaty:

 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP"
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" 
 • 20% dla studentów studiów dziennych, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej
 • 10% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
Uwaga! powyższe rabaty nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród wymienionych powyżej rabatów.


Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentką w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentką przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia
 • możliwość zadania pytań Prelegentce jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia (odpowiedzi zostaną udzielone podczas szkolenia; pytania można wpisać w formularzu zgłoszeniowym - w sekcji "Ewentualne uwagi" - lub kierować na adres: biuro@cp.org.pl, wpisując w tytule e-maila "Pytanie do Prowadzącej - A. Jagoda-Siegmund (OOŚ)"). 
 
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – OOŚDlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Skupiamy się na problemach poszczególnych Uczestników, analizujemy zgłaszane przez Nich przykłady. 
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Dajemy możliwość zadania pytań Prelegentowi jeszcze przed szkoleniem (odpowiedzi są przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia).
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Zobacz także przykładowe opinie o naszych szkoleniach i inne referencje.Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Jeśli poniższy formularz zgłoszeniowy źle się wyświetla, kliknij tutaj.
Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz