Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Witamy na stronie projektu
„Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,
z wykorzystaniem doświadczeń
Czystszej Produkcji i EMAS”
 
Projekt realizowany Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji w latach 2019-2023, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna.

Ten projekt został zakończony 31 stycznia 2023 r., możesz jednak zapoznać się z jego wynikami - m.in. zobaczyć animacje komputerowe i nagrania z webinariów, pobrać publikacje, zajrzeć do bazy Dobrych Praktyk i Inwestycji z polskiego programu Czystszej Produkcji. Szczegóły poniżej.
 


Działania w ramach niniejszego projektu:Konferencje
Aby hucznie zacząć oraz zakończyć nasz projekt 😉, przy tym przekazać wiele ciekawych i inspirujących informacji, zorganizowaliśmy 2 konferencje:


30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ

7.10.2019, Warszawski Dom Technika NOT, sala „A"

Fot.: Andrzej Górecki
To nie tylko konferencja otwierająca niniejszy projekt, ale przede wszystkim ważne międzynarodowe wydarzenie, podsumowujące 30 lat działań w zakresie wdrażania Czystszej Produkcji - tj. strategii zapoczątkowanej przez UNEP/ONZ, nadającej priorytetowe znaczenie zapobieganiu zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródeł ich powstawania.

Zobacz relację z tej konferencji
W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS

2 grudnia 2022 r., Warszawa - Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaPodczas konferencji, w której wzięło udział ok. 70 osób, m.in. podsumowano wyniki i efekty projektu #KamapniaGOZ oraz wręczono certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Certyfikaty wręczyli: Minister Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu w MKiŚ, przewodnicząca Kapituły Rejestru, a także: zastępca p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Krzysztof Gołębiewski, wiceprezes NFOŚiGW - Sławomir Mazurek oraz prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP - Michał Cichy

fot.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz relację z tej konferencjiAkademie Czystszej Produkcji


Daliśmy okazję zdobycia nowych kwalifikacji, a także przygotowania firm (oraz innych instytucji) co najmniej do uzyskania Świadectwa Czystszej Produkcji!

Akademię CP adresujemy głównie (ale nie wyłącznie!) do pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Uczestnicy nie tylko zdobyli wiedzę na temat praktyki ochrony środowiska w firmach i innych organizacjach, ale też w praktyczny sposób zrealizowali w swoich instytucjach przykładową zmianę proekologiczną (tzw. Projekt CP), dającą efekty:
 • ekonomiczne (oszczędności dzięki mniejszemu zużyciu wody, energii, lepszej gospodarce odpadami, niższym opłatom środowiskowym itp.),
 • środowiskowe (mniej zanieczyszczeń, mniej zużytej wody, energii, materiałów itp.),
 • społeczne (np. czystsze powietrze, lepsze warunki pracy, wzrost świadomości ekologicznej pracowników).
Na zakończenie, Absolwenci, którzy ukończyli zarówno część wykładową, jak i projektowo-wdrożeniową, otrzymali dyplomy Ekspertów Czystszej Produkcji. Ich firmy zostały przygotowane do aplikowania do jednego z prowadzonych przez nas rejestrów firm/instytucji odpowiedzialnych ekologiczne i/lub społecznie - a część z nich już takie wpisy uzyskała.

Jak dotąd (30 grudnia 2022 r.) zakończyliśmy 49 edycji Akademii CP w trybie otwartym (początkowo: pod nazwą „Szkoła CP”) oraz 9 edycji w trybie indywidualnym, w ramach których przeszkoliliśmy bezpośrednio ponad 1131 instytucji oraz pomogliśmy we wdrożeniu 820 pilotażowych zmian proekologicznych. Ich listę znajdziesz na stronie na naszej stronie pod tym linkiem. W siedzibie Stowarzyszenia, w Katowicach, dostępna jest także biblioteka sprawozdań opisujących wdrażanie poszczególnych Projektów CP i osiągnięte dzięki nim efekty.

Edycje przeprowadzone w ramach projektu #KampaniaGOZ:
Więcej szczegółów o Akademii i jej programie znajdziesz pod tym linkiem
 
W ramach działań związanych z Akademią CP, w ramach projektu #KampaniaGOZ przeprowadzone zostały także:Warsztaty „Ocena cyklu życia wyrobu (LCA), ślad węglowy, ekoprojektowanie – nowe narzędzia, metody i zastosowania analiz środowiskowych w GOZ”


Zapewniliśmy dostęp do najnowszej i jakże przydatnej wiedzy! Przecież narzędzia dotyczące oceny cyklu życia wyrobu (ang. Life Cycle Assessment - LCA), w tym m.in. śladu węglowego i ekoprojektowania (ang. ecodesign), stanowią istotny element wdrażania koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - zarówno w odniesieniu do producentów (wnioski z analizy), jak i konsumentów (systemy oceny wyrobów bazujące na ocenach cyklu życia). Dlatego przeprowadziliśmy cykl aż 8 spotkań warsztatowych z zakresu LCA i ekoprojektowania. Były to spotkania adresowane głównie (choć nie wyłącznie) do pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw, prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do LCA (SimaPro).

Terminarz warsztatów:
 • 4 marca 2020 r. (spotkanie stacjonarne w Katowicach - zobacz relację z tego wydarzenia
 • 30 września 2020 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 8 lutego 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 22 lutego 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 14 kwietnia 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 19 kwietnia 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 8 września 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 29 września 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowanyWebinaria

Miało być interaktywnie i z szerokim dostępem do wiedzy dla wielu Ludzi! - dlatego w ramach projektu zorganizowaliśmy 6 webinariów. Ich listę znajdziesz poniżej. Jeśli nie dałeś rady wziąć w nich udziału – nie martw się: webinaria zostały nagrane, możesz je wszystkie obejrzeć - szczegóły znajdziesz poniżej,  na tej stronie.Nagrania z webinariów:


Poznaj podstawy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

To webinarium odbyło się 19 marca 2020 r.

Prowadzący: Mirosław Bachorz

Zobacz  nagranie z webinarium na tej stronie:


... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.

Możesz także pobrać prezentację z tego webinarium.Poznaj podstawy Czystszej Produkcji (CP)

To webinarium odbyło się 26 marca 2020 r.

Prowadzący: Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Zobacz  nagranie z webinarium na tej stronie:


... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.

Możesz także pobrać prezentację z tego webinarium.Co to jest Ocena Cyklu Życia (LCA) - i jak może się przydać firmom oraz konsumentom?


To webinarium odbyło się 27 maja 2020 r.

Prowadząca: Jolanta Baran, Politechnika Śląska

Zobacz  nagranie z webinarium na tej stronie:


... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.

Możesz także pobrać prezentację z tego webinarium.Poznaj podstawy EMAS

To webinarium odbyło się 23 czerwca 2020 r.

Prowadząca: Agnieszka Tomaszewska, Ministerstwo Klimatu

Zobacz  nagranie z webinarium na tej stronie:... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.

Możesz także pobrać prezentację z tego webinarium.
Zero Waste. Konsument w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym 

To webinarium odbyło się 22 czerwca 2021 r. 

Prowadzący: Olaf Józefoski - Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Zobacz nagranie z webinarium na tej stronie:

 

... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.  

 

 

Gdzie szukać środków finansowych na działania proekologiczne i jak te środki uzyskać? Czy na GOZ i CP można zarobić? - oszczędności i nowe modele biznesowe
 
To webinarium odbyło się 12 kwietnia 2022 r. 
 
Prowadzące:
 • Agnieszka Spodzieja - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Małgorzata Hordyńska - Politechnika Śląska

Zobacz nagranie z webinarium na tej stronie:

 

... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube. 
Animacje komputerowe
Nie chcieliśmy, aby w naszym projekcie było „nudno”, czy „standardowo”! 😉 Dlatego opracowaliśmy m.in. 3 animacje komputerowe, w przystępny sposób przybliżające podstawowe informacje na temat poruszanych w nim zagadnień. Oto one:


Podstawy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Zobacz animację poniżej, albo bezpośrednio na naszym kanale na YouTube.Podstawy Czystszej Produkcji

Zobacz animację poniżej, albo bezpośrednio na naszym kanale na YouTube

 

Podstawy Systemów Zarządzania Środowiskowego

Zobacz animację poniżej, albo bezpośrednio na naszym kanale na YouTube

Przykłady Projektów CP
Dobre praktyki i inwestycje z Ruchu Czystszej Produkcji

W ramach niniejszego projektu opisaliśmy 90 przykładów dobrych praktyk i inwestycji zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji (CP), zrealizowanych przez uczestników Ruchu CP (w tym m.in. wybranych projektów opracowanych w ramach przeprowadzonych w niniejszym projekcie Akademii CP). Możesz zapoznać się z nimi klikając link nr 1, poniżej.
 
Dla części z tych opisów (tj. dla 50 praktyk pochodzących z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MMŚP) opracowaliśmy także wersje angielskie, które zostały zebrane w dostępnej na naszej stronie www anglojęzycznej bazie dobrych praktyk z mikro, małych i średnich firma, a także zaproponowane do opublikowania w bazie dobrych praktyk sieci EREK (European Resource Efficiency Konwledge Centre, czyli inicjatywy Komisji Europejskiej wpierającej efektywność zasobową w europejskich MMŚP, której członkiem jest m.in. nasze Stowarzyszenie). Możesz zapoznać się z anglojęzycznymi wersjami opisów dobrych praktyk klikając link nr 2, poniżej.

 

UWAGA: polskie opisy pierwszych 75-ciu Dobrych Praktyk zebraliśmy także w jednej, zwartej publikacji, która została wydana w wersji elektronicznej, w pliku pdf – patrz: sekcja „Publikacje” (poniżej).
Publikacje


"Gospodarka o Obiegu Zamkniętym - co oznacza dla nas jako producentów i konsumentów?”
Celem tego opracowania było przedstawienie podstaw GOZ z punktu widzenia producentów i konsumentów, opisanych przystępnym językiem.
Broszura ukazała się we wrześniu 2019 r. w nakładzie drukowanym 2000 egz., można pobrać ją także bezpłatnie w postaci pliku(ów) pdf.

Pobierz broszurę:

https://www.cp.org.pl/2019/09/borszura-o-goz-2019.html"Czystsza Produkcja i EMAS - jak racjonalnie doskonalić ochronę środowiska w firmie?"
Celem tego opracowania jest przedstawienie podstaw Czystszej Produkcji i EMAS.

Broszura ukazała się w grudniu 2021 r. w nakładzie drukowanym 2000 egz., można pobrać ją także bezpłatnie w postaci pliku pdf.

Pobierz broszurę:"Dobre praktyki i inwestycje z programu Czystszej Produkcji"

Celem tego opracowania jest zainspirowanie i zachęcenie Cię do działania, poprzez pokazanie przykładowych 75 inwestycji i dobrych praktyk zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji, wraz z uzyskanymi dzięki nim efektami.
Broszura ukazała się w grudniu 2022 r., wyłącznie w wersji elektronicznej. Można pobrać ją bezpłatnie, w formie pliku pdf.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

0 komentarze :

Prześlij komentarz