Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Witamy na stronie projektu
„Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,
z wykorzystaniem doświadczeń
Czystszej Produkcji i EMAS”
 
Projekt realizowany Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji w latach 2019-2022, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna.Działania w ramach niniejszego projektu:Konferencje
Chcemy hucznie zacząć oraz zakończyć nasz projekt 😉! A przy tym przekazać Ci wiele ciekawych i inspirujących informacji. Mają temu służyć 2 konferencje. Oto one:


30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ

7.10.2019, Warszawski Dom Technika NOT, sala „A"

Fot.: Andrzej Górecki
To nie tylko konferencja otwierająca niniejszy projekt, ale przede wszystkim ważne międzynarodowe wydarzenie, podsumowujące 30 lat działań w zakresie wdrażania Czystszej Produkcji - tj. strategii zapoczątkowanej przez UNEP/ONZ, nadającej priorytetowe znaczenie zapobieganiu zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródeł ich powstawania.

Zobacz relację z tej konferencji
W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS

2 grudnia 2022 r., Warszawa - Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 
Będzie to onferencja podsumowująca niniejszy projekt, prezentująca jego wyniki oraz przekazująca fachową i aktualną wiedzę na temat wymienionych w tytule zagadnień.
 
 


Akademie Czystszej Produkcji


Chcemy dać Ci okazję zdobycia nowych kwalifikacji, a jeśli zechcesz – również przygotować Twoją Firmę co najmniej do uzyskania Świadectwa Czystszej Produkcji!

Akademię CP adresujemy głównie (ale nie wyłącznie!) do pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Uczestnicy nie tylko zdobędą wiedzę na temat praktyki ochrony środowiska w firmach i innych organizacjach, ale też w praktyczny sposób zrealizują w swoich instytucjach przykładową zmianę proekologiczną (tzw. Projekt CP), dającą efekty:
 • ekonomiczne (oszczędności dzięki mniejszemu zużyciu wody, energii, lepszej gospodarce odpadami, niższym opłatom środowiskowym itp.),
 • środowiskowe (mniej zanieczyszczeń, mniej zużytej wody, energii, materiałów itp.),
 • społeczne (np. czystsze powietrze, lepsze warunki pracy, wzrost świadomości ekologicznej pracowników).
Nie jesteś pracownikiem firmy, lub Twoja firma nie chce wdrożyć żadnej zmiany? – nie martw się! Masz szansę dołączyć do innej grupy projektowej w ramach danej edycji Akademii.

Na zakończenie otrzymasz dyplom Ekspertów Czystszej Produkcji, a Twoja firma, jeśli została w niej zrealizowana ww. zmiana proekologiczna, będzie przygotowana do aplikowania do jednego z prowadzonych przez nas rejestrów firm/instytucji odpowiedzialnych ekologiczne i/lub społecznie.

Jak dotąd (czerwiec 2021 r.) zakończyliśmy 46 edycji Akademii CP w trybie otwartym (początkowo: pod nazwą „Szkoła CP”) oraz 3 edycje w trybie indywidualnym, w ramach których przeszkoliliśmy bezpośrednio ponad 1070 instytucji oraz pomogliśmy we wdrożeniu 755 pilotażowych zmian proekologicznych. Ich listę znajdziesz na stronie na naszej stronie pod tym linkiem. W siedzibie Stowarzyszenia, w Katowicach, dostępna jest także biblioteka sprawozdań opisujących wdrażanie poszczególnych Projektów CP i osiągnięte dzięki nim efekty.

Zapraszamy do rejestracji na kolejne edycje, w których udział jest całkowicie bezpłatny! Na każdą z nich nabór jest ogólnopolski (nie gra roli, z jakiego jesteś województwa – wybierz edycję, którą chcesz):
Więcej szczegółów o Akademii i jej programie znajdziesz pod tym linkiem
 
W ramach działań związanych z Akademią CP, w ramach projektu #KampaniaGOZ zaplanowane zostały także:Warsztaty „Ocena cyklu życia wyrobu (LCA), ślad węglowy, ekoprojektowanie – nowe narzędzia, metody i zastosowania analiz środowiskowych w GOZ”


Chcemy zapewnić Ci dostęp do najnowszej i jakże przydatnej wiedzy! A przecież narzędzia dotyczące oceny cyklu życia wyrobu (ang. Life Cycle Assessment - LCA), w tym m.in. śladu węglowego i ekoprojektowania (ang. ecodesign), stanowią istotny element wdrażania koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - zarówno w odniesieniu do producentów (wnioski z analizy), jak i konsumentów (systemy oceny wyrobów bazujące na ocenach cyklu życia). Dlatego zaplanowaliśmy cykl aż 8 spotkań warsztatowych z zakresu LCA i ekoprojektowania. Spotkania te adresujemy głównie (choć nie wyłącznie) do pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Są prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do LCA (SimaPro). Zapraszamy!

Z powodu trwającej pandemii, począwszy od drugiej edycji warsztaty odbywają się w formule ON-LINE.

Udział w warsztatach "Ocena cyklu życia (LCA), ślad węglowy i ekoprojektowanie - nowe narzędzia, metody i zastosowania analiz środowiskowych w GOZ" jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejestracja na to wydarzenie.

Liczba uczestników jednego warsztatu: 20 Osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają osoby delegowane przez firmy. W przypadku zgłoszenia dwóch osób druga w kolejności zgłoszenia zostanie wpisana na listę rezerwową.
Nabór jest już zamknięty.
 
Terminarz warsztatów:
 • 4 marca 2020 r. (spotkanie stacjonarne w Katowicach - zobacz relację z tego wydarzenia
 • 30 września 2020 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 8 lutego 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 22 lutego 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 14 kwietnia 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 19 kwietnia 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 8 września 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany
 • 29 września 2021 r. (ON-LINE) - zrealizowany


Zgłoszenia na warsztaty:

Niestety, te warsztaty już się zakończyły.
Webinaria

Miało być interaktywnie i z szerokim dostępem do wiedzy dla wielu Ludzi! - dlatego w ramach projektu zorganizowaliśmy 6 webinariów. Ich listę znajdziesz poniżej. Jeśli nie dałeś rady wziąć w nich udziału – nie martw się: webinaria zostały nagrane, możesz je wszystkie obejrzeć - szczegóły znajdziesz poniżej,  na tej stronie.Nagrania z webinariów:


Poznaj podstawy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

To webinarium odbyło się 19 marca 2020 r.

Prowadzący: Mirosław Bachorz

Zobacz  nagranie z webinarium na tej stronie:


... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.

Możesz także pobrać prezentację z tego webinarium.Poznaj podstawy Czystszej Produkcji (CP)

To webinarium odbyło się 26 marca 2020 r.

Prowadzący: Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Zobacz  nagranie z webinarium na tej stronie:


... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.

Możesz także pobrać prezentację z tego webinarium.Co to jest Ocena Cyklu Życia (LCA) - i jak może się przydać firmom oraz konsumentom?


To webinarium odbyło się 27 maja 2020 r.

Prowadząca: Jolanta Baran, Politechnika Śląska

Zobacz  nagranie z webinarium na tej stronie:


... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.

Możesz także pobrać prezentację z tego webinarium.Poznaj podstawy EMAS

To webinarium odbyło się 23 czerwca 2020 r.

Prowadząca: Agnieszka Tomaszewska, Ministerstwo Klimatu

Zobacz  nagranie z webinarium na tej stronie:... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.

Możesz także pobrać prezentację z tego webinarium.
Zero Waste. Konsument w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym 

To webinarium odbyło się 22 czerwca 2021 r. 

Prowadzący: Olaf Józefoski - Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Zobacz nagranie z webinarium na tej stronie:

 

... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube.  

 

 

Gdzie szukać środków finansowych na działania proekologiczne i jak te środki uzyskać? Czy na GOZ i CP można zarobić? - oszczędności i nowe modele biznesowe
 
To webinarium odbyło się 12 kwietnia 2021 r. 
 
Prowadzące:
 • Agnieszka Spodzieja - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Małgorzata Hordyńska - Politechnika Śląska

Zobacz nagranie z webinarium na tej stronie:

 

... lub przejdź do nagrania bezpośrednio na YouTube. 
Animacje komputerowe
Nie chcemy, aby w naszym projekcie było „nudno”, czy „standardowo”! 😉 Dlatego zaplanowaliśmy m.in. 4 animacje komputerowe, w przystępny sposób przybliżające podstawowe informacje na temat poruszanych w nim zagadnień. Oto one:


Podstawy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Zobacz animację poniżej, albo bezpośrednio na naszym kanale na YouTube.Podstawy Czystszej Produkcji

Premierę planujemy na: IV kwartał 2022 r.Systemy zarządzania środowiskowego: CP, ISO 14 001, EMAS

Premierę planujemy na: IV kwartał 2022 r.Jak konsumenci mogą zapobiegać zanieczyszczeniom i marnotrawstwu?

Premierę planujemy na: IV kwartał 2022 r.Przykłady Projektów CP
Dobre praktyki i inwestycje z Ruchu Czystszej Produkcji

W ramach niniejszego projektu opiszemy ok. 100 przykładów dobrych praktyk i inwestycji zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji (CP), zrealizowanych przez uczestników Ruchu CP (w tym m.in. wybranych projektów opracowanych w ramach zaplanowanych w niniejszym projekcie Akademii CP). Posty z kolejnymi opisami praktyk lub inwestycji (tzw. Projektów Czystszej Produkcji) będziemy systematycznie publikować na stronie www.cp.org.pl w latach 2020-2021. Na niniejszej podstronie dostępny będzie link umożliwiający filtrowanie zawierających je postów (patrz poniżej).

Dla części z tych opisów (tj. dla ok. 60 praktyk pochodzących z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MMŚP) planujemy opracować także wersje angielskie, które zostaną zebrane w dostępnej na naszej stronie www anglojęzycznej bazie dobrych praktyk z mikro, małych i średnich firma, a także zostaną zaproponowane do opublikowania w bazie dobrych praktyk sieci EREK (European Resource Efficiency Konwledge Centre, czyli inicjatywy Komisji Europejskiej wpierającej efektywność zasobową w europejskich MMŚP, której członkiem jest m.in. nasze Stowarzyszenie).


UWAGA: polskie opisy Projektów CP zbierzemy na koniec w jedną, zwartą publikację, która zostanie wydana w wersji elektronicznej, w pliku pdf – patrz: sekcja „Publikacje”.
Publikacje


"Gospodarka o Obiegu Zamkniętym - co oznacza dla nas jako producentów i konsumentów?”
Celem tego opracowania jest przedstawienie podstaw GOZ z punktu widzenia producentów i konsumentów, opisanych przystępnym językiem.
Broszura ukazała się we wrześniu 2019 r. w nakładzie drukowanym 2000 egz., można pobrać ją także bezpłatnie w postaci pliku(ów) pdf.

Pobierz broszurę:

https://www.cp.org.pl/2019/09/borszura-o-goz-2019.html"Czystsza Produkcja i EMAS - jak racjonalnie doskonalić ochronę środowiska w firmie?"
Celem tego opracowania jest przedstawienie podstaw Czystszej Produkcji i EMAS.

Broszura ukazała się w grudniu 2021 r. w nakładzie drukowanym 2000 egz., można pobrać ją także bezpłatnie w postaci pliku(ów) pdf.

Pobierz broszurę:"Przykłady dobrych praktyk i inwestycji zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji"
Tytuł roboczy.
Jej wydanie planujemy na: IV kwartał 2022 r.
Celem tego opracowania będzie zainspirowanie i zachęcenie Cię do działania, poprzez pokazanie ok. 100 wybranych ciekawych inwestycji i dobrych praktyk zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji, wraz z uzyskanymi dzięki nim efektami.
Broszura ukaże się wyłącznie w wersji elektronicznej, będzie można ją pobrać bezpłatnie w postaci pliku pdf, na tej stronie.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

0 komentarze :

Prześlij komentarz